Δημοσιεύσεις κατηγορίας 'Μάιος 2008'

Ανάγκη για προστασία των μεταναστευτικών πουλιών από τους λαθροκυνηγούς

Μιχάλης Παπαγιαννάκης
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΕΡΩΤΗΣΗ
02-05-2008
Προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα: Ανάγκη για προστασία των μεταναστευτικών πουλιών από τους λαθροκυνηγούς
Από τα μέσα έως τα τέλη Απριλίου, τα νησιά του Ιονίου αποτελούν το «πέρασμα» δεκάδων ειδών μεταναστευτικών πτηνών, όπως τα τρυγόνια. Τις ίδιες ημέρες, εδώ και δεκαετίες, εκατοντάδες κυνηγοί απ’ όλη την Ελλάδα συρρέουν στην περιοχή, στο [...]

Αποδοχές των Διπλωματικών υπαλλήλων

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
Θέμα: Αποδοχές των Διπλωματικών υπαλλήλων
Ο βασικός μισθός των Ελλήνων διπλωματών είναι 970 Ευρώ για τον εισαγωγικό βαθμό του Ακολούθου Πρεσβείας και 1940 Ευρώ για τον καταληκτικό βαθμό του Πρέσβυ. Ο βασικός μισθός αποτελεί το 85%-95% των συνολικών αποδοχών των Ελλήνων διπλωματών όταν υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία. Οι μισθοί [...]

Προστασία της παραλίας στο Καραμπουρνάκι

ΕΡΩΤΗΣΗ
12-05-2008
Προς τους κ.κ. Υπουργούς: ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Πολιτισμού
ΘΕΜΑ: Προστασία της παραλίας στο Καραμπουρνάκι (Δήμος Καλαμαριάς) από την δόμηση, κήρυξή της σε «ιστορικό τόπο» και «περιοχής ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους».
Η παραλία στο Καραμπουρνάκι του Δήμου Καλαμαριάς απειλείται άμεσα με οικοδόμηση. Έχουν εκδοθεί δύο οικοδομικές άδειες από ιδιώτες και ετοιμάζεται τρίτη από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος σε οικόπεδό της [...]

Επιτακτική η εύρεση λύσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων στην Αν. Μακεδονία και Θράκη

16-05-2008
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κκ. Υπουργούς:
-ΠΕΧΩΔΕ
-Εσωτερικών
-Μακεδονίας και Θράκης
Θέμα: Επιτακτική η εύρεση λύσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων
στην Αν. Μακεδονία και Θράκη
Μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου του 2008 η περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης πρέπει να καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Ταμείο Συνοχής, που θα χρηματοδοτήσει τα έργα με 23 εκατ. ευρώ. Αν δεν το [...]

Εγνατία

Μιχάλης Παπαγιαννάκης
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΕΡΩΤΗΣΗ
22-05-2008
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Οικονομίας και Οικονομικών
Στο ΦΕΚ της 16ης Απριλίου του 2008 δημοσιεύεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμ. ΔΟ/Ο/28/2/Φ.1332 με τίτλο: Εκχώρηση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εταιρεία με την επωνυμία «Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρεία», που αφορά στη διαχείριση δημόσιων έργων με συμβάσεις παραχώρησης, με την οποία εκχωρούνται και [...]

Κλειστό το Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων Βόρειας Ελλάδας

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ
τον κ. Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΘΕΜΑ: Κλειστό το Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων Βόρειας Ελλάδας (ΕΚΠΑΖ)
Η γεωγραφική κατανομή της χώρας μας και το ανάγλυφό της της επιτρέπει να φιλοξενεί έναν μεγάλο αριθμό σπάνιας πανίδας. Ιδιαιτέρα ως κύριος άξονας μετανάστευσης  Ευρώπης  - Αφρικής κατά περιόδους εμβολίζεται από χιλιάδες μεταναστευτικά είδη. Τα Κέντρα προστασίας άγριων ζώων, όπως [...]

Ατμοσφαιρική ρύπανση των μεγάλων πόλεων

Μιχάλης Παπαγιαννάκης
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΕΡΩΤΗΣΗ
05-05-2008
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Θέμα: Η ατμοσφαιρική ρύπανση και οι επιπτώσεις της
στην υγεία των κατοίκων των μεγάλων πόλεων
Τον τίτλο της πιο μολυσμένης ευρωπαϊκής πόλης έχει κατακτήσει η Θεσσαλονίκη, στην οποία, κατά μέσο όρο, δύο στις τρεις ημέρες το χρόνο παρατηρείται υπέρβαση των ορίων για τα αιωρούμενα σωματίδια, ενώ έχει [...]

Οικολογική υποβάθμιση της Νέδας

ΕΡΩΤΗΣΗ
08-05-2008
Προς τον κ. Υπουργό: ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Θέμα: Οικολογική υποβάθμιση της Νέδας
Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας έφεραν στο φως της δημοσιότητας την οικολογική υποβάθμιση που συντελείται στον πανέμορφο και προστατευόμενο ποταμό της Νέδας από εταιρείες εξόρυξης αδρανών υλικών, με πρόσχημα την εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή. Μάλιστα οι κάτοικοι του Πρασιδακίου Ηλείας προσέφυγαν στην Εισαγγελία Πύργου ζητώντας να διακοπούν [...]

Φωτοβολταϊκός σταθμός στη Μεγαλόπολη

ΕΡΩΤΗΣΗ
08-05-2008
Προς τους κ.κ. Υπουργούς: Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε
Θέμα: Φωτοβολταϊκός σταθμός στη Μεγαλόπολη
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδόθηκε μετά από τη γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, χορηγήθηκε στις 100% θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε, ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Ι και ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΙΙ, άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό (Φ/Β) συνολικής ισχύος 50 MW. Πρόκειται για ένα [...]

Αγωγός πετρελαίου Μπουργκάς - Αλεξ/πολη και οι επιπτώσεις του

Μιχάλης Παπαγιαννάκης
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΕΡΩΤΗΣΗ
09-05-2008
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Ανάπτυξης
Θέμα: Αγωγός πετρελαίου Μπουργκάς - Αλεξ/πολη και οι επιπτώσεις του
Η κατασκευή του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη επιβεβαιώνει, εν μέρει, την ενεργή συμμετοχή της χώρας σε μία διεθνή οικονομία που δυστυχώς εξακολουθεί να εξαρτάται από το πετρέλαιο. Στην παρούσα χρονική στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο της μελέτης των [...]