Δημοσιεύσεις κατηγορίας 'Μάιος 2008'

Παράνομη υλοτομία στο δρυοδάσος της Φολόης

16-05-2008
Ερώτηση
Προς τους κ. κ. Υπουργούς:
Αγροτικής Ανάπτυξης
ΠΕΧΩΔΕ
ΘΕΜΑ «Παράνομη υλοτομία στο δρυοδάσος της Φολόης»
Παράνομη υλοτομία πραγματοποιείται στο δάσος της Φολόης του Ν. Ηλείας με συνέπεια την εξαφάνιση άνω των 700 δένδρων ετησίως. Το δασικό οικοσύστημα του οροπεδίου της Φολόης έχει περιληφθεί στο δίκτυο των σημαντικών βιοτόπων της χώρας μας και η μεγαλύτερη έκτασή του έχει [...]

Καθυστέρηση στη μετεγκατάσταση των Ρομά του Βοτανικού και επιπτώσεις στην υγεία τους και την υγεία των περιοίκων από την καύση καλωδίων

ΕΡΩΤΗΣΗ
21-05-2008
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
Εσωτερικών
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Θέμα: Καθυστέρηση στη μετεγκατάσταση των Ρομά του Βοτανικού και επιπτώσεις στην υγεία τους και την υγεία των περιοίκων από την καύση καλωδίων
Η καύση καλωδίων από τους Ρομά στο Βοτανικό και οι επιπτώσεις των αναθυμιάσεων στην υγεία των ίδιων των Ρομά, αλλά και στην υγεία των περίοικων, αποτελεί μία παράμετρο [...]

Η παραλία και οι ελεύθεροι χώροι στο Καραμπουρνάκι κινδυνεύουν

Πέμπτη 22 Μαϊου 2008
ΕΡΩΤΗΣΗ και Α.Κ.Ε
Προς τους κ κ. Υπουργούς
Οικονομίας και Οικονομικών
Εσωτερικών
Πολιτισμού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Θέμα: Η παραλία και οι ελεύθεροι χώροι στο Καραμπουρνάκι κινδυνεύουν!!
Το Καραμπουρνάκι, στην παραλία της Καλαμαριάς είναι ένας τόπος με πλούσια ιστορία και πολιτισμό, γεγονός που πιστοποιούν τα αρχαιολογικά ευρήματα της δεύτερης χιλιετίας π.Χ και η μετέπειτα ιστορία του. Επιπρόσθετα με [...]

Μόλυνση του ποταμού Νέστου

23/5/2008
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κκ. Υπουργούς:
- ΠΕΧΩΔΕ
- Εσωτερικών
- Εξωτερικών
Θέμα: Μόλυνση του ποταμού Νέστου
Ο ποταμός Νέστος είναι πηγή ζωής για τους Νομούς Δράμας και Ξάνθης. Στα υδροηλεκτρικά του φράγματα παράγεται ηλεκτρική ενέργεια, αρδεύει μεγάλες περιοχές, κατά μήκος του αναπτύσσονται δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού. Επίσης, παρουσιάζει και τεράστιο οικολογικό ενδιαφέρον λόγω του αισθητικού δάσος και το δέλτα του ποταμού που [...]

Υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ από τους Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών

27-05-2008
Ερώτηση
Προς τον κ.  Υπουργό:
ΠΕΧΩΔΕ
Οικονομίας και οικονομικών
Θέμα: «Υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ από τους Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»
Οι 27 φορείς διαχείρισης  προστατευόμενων περιοχών της χώρας μας στα πλαίσια του Γ΄ Κ.Π.Σ. υλοποίησαν  ως τελικοί δικαιούχοι τεχνικά και άλλα έργα, με τη συνδρομή τεχνικών συμβούλων ή με τις ενέργειες των μελών των Δ.Σ. και του εκτάκτου προσωπικού που [...]