Δημοσιεύσεις κατηγορίας 'Ιανουάριος 2009'

Η κόκκινη λάσπη της Αλουμίνιο της Ελλάδας ξανά αντικείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

28/01/2009
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
 
ΘΕΜΑ: Η κόκκινη λάσπη της Αλουμίνιο της Ελλάδας ξανά αντικείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η κόκκινη λάσπη την οποία απορρίπτει η εταιρεία Αλουμίνιων της Ελλάδος στον κόλπο της Αντίκυρας στην περιοχή του Κορινθιακού κόλπου καταστρέφει την πανίδα και την χλωρίδα, ενώ δεν αποκλείεται τα βαρέα μέταλλα τα οποία περιέχει να έχουν εισέρθει στην τροφική [...]