Δημοσιεύσεις κατηγορίας 'Απρίλιος'

Η χρήση της πλαστικής σακούλας εξακολουθεί να απειλεί το περιβάλλον της χώρας μας και της Μεσογείου

09/04/2009
 
ΕΡΩΤΗΣΗ
 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς: Ανάπτυξης, ΠΕΧΩΔΕ, Εσωτερικών
 
 
Θέμα : «Η χρήση της πλαστικής σακούλας εξακολουθεί να απειλεί το περιβάλλον της χώρας μας και της Μεσογείου»
 

Τα τελευταία τριάντα χρόνια η πλαστική σακούλα κατακλύζει τις αγορές. Η χρήση του πλαστικού επιβαρύνει το περιβάλον με πολλούς τρόπους,αφού για τη διάσπασή του, τη φυσική του ανακύκλωση απαιτούνται τουλάχιστον διακόσια χρόνια.Υπολογίζεται [...]

«Περιβαλλοντική υποβάθμιση σε Σπερχειό και Μαλιακό»

09/04/2009
 
ΕΡΩΤΗΣΗ
 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς: Ανάπτυξης, ΠΕΧΩΔΕ, Εσωτερικών
 
 
Θέμα : «Περιβαλλοντική υποβάθμιση σε Σπερχειό και Μαλιακό»

Η αυξανόμενη ρύπανση των νερών του Σπερχειού από χημικά βιομηχανικά απόβλητα, αστικά λύματα, φυτοφάρμακα και λιπάσματα οδήγησε στην καταδίκη της Ελλάδας στις 31 Ιανουαρίου του 2008, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα [...]

Τέρμα στην ατιμωρησία των «δημίων» προστατευομένων ειδών

 
Μιχάλης Παπαγιαννάκης
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΕΡΩΤΗΣΗ
06-04-2009
Προς τον Υπουργό:
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
 
Θέμα: Τέρμα στην ατιμωρησία των «δημίων» προστατευομένων ειδών
 

Σε όλη την Ευρώπη η Σύμβαση της Βέρνης και η Οδηγία 92/43 της ΕΕ προστατεύουν τον λύκο. Στην Ελλάδα ο λύκος από το 1991 χαρακτηρίζεται επίσημα «τρωτό» είδος με πρώτη προτεραιότητα προστασίας από τον 39ο παράλληλο και νότια.
 
Τους [...]

Παράνομη θανάτωση και εμπορία προστατευόμενου είδους

 

01/04/2009
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 
Θέμα: Παράνομη θανάτωση και εμπορία προστατευόμενου είδους

 
 

Τη θανάτωση ενός Cetorhinus maximus ή Σαπουνά, όπως είναι η κοινή του ονομασία στην Ελλάδα, παρακολουθήσαμε από τα ΜΜΕ. Είναι το δεύτερο συμβάν για το μήνα Μάρτιο, σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών.
Το είδος αυτό είναι εγγεγραμμένο στον κόκκινο κατάλογο της [...]