Δημοσιεύσεις κατηγορίας 'Ομιλίες'

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης σχετικά την προώθηση και εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από το πρωτόκολλο του Κιότο

03-12-2007
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, σχετικά με την προώθηση και εφαρμογή από τη χώρα μας των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κιότο κ.λπ..
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων): Κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, κατ’ επανάληψη έχω τονίσω απ’ αυτό το Βήμα ότι το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος, αποτελεί κοινό τόπο για κυβερνήσεις, για κοινωνικά [...]

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια του Δημοσίου

12-11-2007

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια του Δημοσίου κ.λπ..

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το 2004 διαμορφώνουμε μία νέα ενεργειακή στρατηγική για τη χώρα. Ενσωματώνουμε σταδιακά τα νέα δεδομένα του διεθνούς ενεργειακού τοπίου στις πρωτοβουλίες, τις κατευθύνσεις και τους στόχους μας. Αξιοποιούμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα [...]

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, σχετικά με την αξιοποίηση της Βίλας Ζωγράφου

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με απόφαση του Νομάρχη Αθηνών το 2004 τροποποιήθηκε το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Ζωγράφου στο οικοδομικό τετράγωνο «387» και από οικοδομήσιμος χώρος χαρακτηρίστηκε ως χώρος κοινόχρηστου πρασίνου. Ο χώρος αυτός είναι και περιβάλλων χώρος των δύο κτηρίων, που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα με [...]

Ομιλία επί των Προγραμματικών Δηλώσεων της Κυβερνήσεως και ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπε ο Πρωθυπουργός ότι βλέπει για το μέλλον -και το θεωρεί προτεραιότητα της Κυβέρνησής του- τη «συμπόρευση» του περιβάλλοντος με την ανάπτυξη. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι όλοι όσοι ασχολούνται μ’ αυτά τα ζητήματα σοβαρά, μιλάνε για την εκ των προτέρων ένταξη της οικολογίας και της [...]