Ενδεχόμενη εγκατάσταση πυρηνικών αντιδραστήρων στη γειτονική Αλβανία

ΕΡΩΤΗΣΗ
15-10-2007
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
Εξωτερικών,
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Οφείλουμε να αντιδράσουμε άμεσα στην ενδεχόμενη εγκατάσταση
πυρηνικών αντιδραστήρων στη γειτονική Αλβανία

Όπως έγινε γνωστό από τον Πρωθυπουργό Σαλί Μπερίσα της Αλβανίας υπάρχει ενδιαφέρον από μεγάλη Γαλλική εταιρεία για την κατασκευή πυρηνικού σταθμού στο Δυρράχιο της γειτονικής χώρας, μόλις 100 χλμ από τα βόρεια σύνορά μας. Η Ελλάδα έχει προ πολλού απορρίψει το ενδεχόμενο εγκατάστασης πυρηνικών αντιδραστήρων στο έδαφός της με τη στήριξη όλων των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων. Έτσι μετά την Βουλγαρία, την Τουρκία, την Ρουμανία και την Αίγυπτο, που έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους για την κατασκευή νέων πυρηνικών σταθμών, προστίθεται και η Αλβανία στις χώρες της άμεσης γειτονίας μας που επιδιώκουν την επίλυση του ενεργειακού τους προβλήματος με πυρηνικούς αντιδραστήρες.
Κάθε πυρηνικός σταθμός εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους. Το κόστος πιθανού «ατυχήματος» είναι ανυπολόγιστο και οι συνέπειές του ανεπίστρεπτες. Δεν υπάρχουν αξιόπιστες λύσεις για την αποθήκευση και φύλαξη των πυρηνικών αποβλήτων, ενώ έχει προστεθεί και ο κίνδυνος της δολιοφθοράς. Επιπρόσθετα, οι πυρηνικοί σταθμοί για τις εξαιρετικά σεισμογενείς χώρες της Νοτίου Βαλκανικής έχουν υποδιπλάσια έναντι των άλλων οριακή πρόβλεψη για την ασφάλεια της κατασκευής, της αποθήκευσης και φύλαξης των πυρηνικών αποβλήτων και απροσδιόριστα υψηλό κόστος γι αυτά.

Μετά τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
-Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβουν άμεσα ώστε να αποτραπεί η εγκατάσταση πυρηνικών σταθμών στην περιοχή, επισημαίνοντας μεταξύ των άλλων κινδύνων και τον πιο εφιαλτικό, της έντονης σεισμικότητας;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Νίκος Τσούκαλης

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Leave a Reply