Απόφαση του ΥΠΑΑΤ πλήττει τα ελληνικά βιολογικά προϊόντα

ΕΡΩΤΗΣΗ
16-10-2007
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Ανάπτυξης

Θέμα: Απόφαση του ΥΠΑΑΤ πλήττει τα ελληνικά βιολογικά προϊόντα

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΑ&Τ), κ. Αλέξανδρος Κοντός προχώρησε στην υπογραφή τριών Υπουργικών Αποφάσεων, στο πλαίσιο λήψης πρόσθετων μέτρων για την ανακούφιση των παραγωγών στις αγροτικές περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Στη μία απ’ αυτές προβλέπει την αύξηση του επιτρεπόμενου ποσοστού χρήσης συμβατικών ζωοτροφών στις βιολογικές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των πυρόπληκτών περιοχών με ισχύ ενός έτους.
Πρόκειται κατ’ ουσία για πράξη υπονόμευσης των Ελληνικών Βιολογικών Κτηνοτροφικών Προϊόντων, υποβαθμίζοντας την τροφή των ζώων με συμβατικές ζωοτροφές! Έτσι εν’ ονόματι της ακρίβειας των βιολογικών ζωοτροφών στις καμένες περιοχές αντί να βάλει το χέρι στην τσέπη και να ενισχύσει τους βιο-κτηνοτρόφους για να τις αγοράσουν, προχώρησε σε μέτρο υπονόμευσης της ελληνικής βιολογικής παραγωγής.
Κατόπιν τούτου είναι ανάγκη να αποσύρει άμεσα την σχετική απόφαση και να επανεντάξει τους βιο-καταναλωτές στους συνομιλητές του και να επιδοτήσει άμεσα τις βιολογικές κτηνοτροφές, τις μοναδικές, που πιστοποιούνται εκτός των άλλων ότι δεν περιέχουν μεταλλαγμένους οργανισμούς.
Τα υπουργεία ΑΑ&Τ και Ανάπτυξης οφείλουν να εφαρμόζουν την ιχνηλασιμότητα των μεταλλαγμένων οργανισμών ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτηνοτροφικά προϊόντα, με βάση τους κανόνες του ISO, σύμφωνα με τα ισχύοντα μετά την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Προτίθενται να επανεξετάσουν τις συνέπειες της συγκεκριμένης απόφασης και με ποια άμεσα μέτρα θα επανορθώσουν υπέρ των ελληνικών βιολογικών κτηνοτροφικών προϊόντων και των καταναλωτών;
Από την ενσωμάτωση της οδηγίας μέχρι σήμερα, ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων, αν θεωρούν ότι είναι επαρκείς και σε ποιο βαθμό εφαρμόζεται ο νόμος;
Οι ερωτώντες βουλευτές

Ευαγγελία Αμμανατίδου

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Leave a Reply