Έλεγχος ποιότητας νερών στις πυρόπληκτες περιοχές

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Ερώτηση
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Εσωτερικών
ΥΠΕΧΩΔΕ
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: Ανάγκη ελέγχου της ποιότητας των νερών και του εδάφους
στις πυρόπληκτες περιοχές.

Οι πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές είχαν, μεταξύ άλλων, επιπτώσεις και στην ποιότητα των υδάτων στις πληγείσες περιοχές. Εδώ και καιρό μάλιστα ο Δήμος Καλαμάτας έχει ανακοινώσει ότι το νερό των πηγών αυτή την περίοδο δεν είναι πόσιμο και διαθέτει εμφιαλωμένο νερό στους κατοίκους των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Ταϋγέτου.
Σύμφωνα με επισημάνσεις ειδικών επιστημόνων (εφημερίδα “Καθημερινή” 14/10/07), οι πυρκαγιές εκτόξευσαν στην ατμόσφαιρα διοξίνες ισοδύναμης τοξικότητας με το σύνολο των ετήσιων εκπομπών που προέρχονται από όλες τις βιομηχανικές μονάδες της Γερμανίας. Για το λόγο αυτό, παράλληλα με τα αντιπλημμυρικά έργα, θα πρέπει να γίνουν έρευνες για να διαπιστωθεί το μέγεθος της μόλυνσης που έπληξε το περιβάλλον, αφού αν μείνουν τα πράγματα όπως έχουν αυτό θα φέρει δεύτερη καταστροφή με νέες επιπτώσεις στην οικονομία, το περιβάλλον και κυρίως στη δημόσια υγεία.
Στην κατεύθυνση αυτή χρειάζεται να ληφθούν άμεσα δείγματα από το έδαφος, τα νερά και τα ζώα των πυρόπληκτων περιοχών και στη συνέχεια να εκπονηθεί ένα ειδικό πρόγραμμα απορρύπανσης και αποκατάστασης.

Κατόπιν αυτού ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοί:
Έχουν δοθεί οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, ώστε να γίνει έλεγχος στην ποιότητα των υδάτων σε όλες τις πληγείσες περιοχές και, αν ναι, σε ποιες μέχρι τώρα έχει γίνει ο έλεγχος;
Έχουν τοποθετηθεί προειδοποιητικές πινακίδες στις βρύσες των πηγών του Ταϋγέτου ώστε να γνωρίζουν οι διερχόμενοι πολίτες ότι το νερό την περίοδο αυτή δεν είναι πόσιμο;
Ειδικά για τον Ταΰγετο, έχει διασφαλιστεί ο πλήρης έλεγχος του νερού στο υφιστάμενο δίκτυο τροφοδοσίας της περιοχής και σε ποιες υπηρεσίες θα απευθύνονται οι πολίτες στα κτήματα των οποίων υπάρχουν πηγές, προκειμένου αυτές να προβαίνουν σε έλεγχο των νερών τους;

Αθήνα, 17/10/2007

Οι ερωτώντες βουλευτές

Γιάννης Δραγασάκης
Φώτης Κουβέλης
Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Leave a Reply