Συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης, σχετικά με τη λειτουργία και τον έλεγχο των σφαγείων στη χώρα μας

18-02-08

Συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης, σχετικά με τη λειτουργία και τον έλεγχο των σφαγείων στη χώρα μας κ.λπ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Κυρία Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, καταβάλλουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στη χώρα να εκσυγχρονίσουμε τη σφαγειοτεχνική μας υποδομή. Θέλω να σας πω ότι σε όλη τη χώρα γίνονται επενδύσεις, έτσι ώστε είτε να δημιουργούνται νέα σφαγεία είτε να εκσυγχρονίζονται σφαγεία που ήδη λειτουργούν.
Σήμερα λειτουργούν ενενήντα εννέα σφαγεία, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 6 του π.δ. 79/2007 και διαθέτουν τον κωδικό αναγνώρισης με το λατινικό γράμμα «S». Τα σφαγεία αυτά πληρούν τους πλέον αυστηρούς κοινοτικούς όρους λειτουργίας και έχουν δικαίωμα εξαγωγής των κρεάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες.
Επίσης, στη χώρα μας λειτουργούν εκατόν οκτώ σφαγεία, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4 του Κανονισμού 2076/2005, με νόμιμες παρεκκλίσεις λειτουργίας και με δικαίωμα διάθεσης της παραγωγής τους σε όλη την ελληνική επικράτεια. Τα περισσότερα από τα παραπάνω σφαγεία είναι εγκατεστημένα σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές της χώρας μας.
Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, ενημερώνοντας τους εκπροσώπους της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τους εκπροσώπους της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, τους εκπροσώπους των αγροτών και των κτηνοτρόφων, έτσι ώστε να ενταχθούν σε προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για να μπορέσουν είτε να δημιουργηθούν είτε να εκσυγχρονιστούν τα σφαγεία.
Θεωρώ ότι είχαμε ικανοποιητικά αποτελέσματα, αφού στα πλαίσια του μέτρου 2.1, που αφορά μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαί-θρου» έχουν ενταχθεί και υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται εκατόν εννέα επενδυτικά σχέδια, προϋπολογισμού 146.000.000 ευρώ, που αναφέρονται είτε σε ίδρυση νέων σύγχρονων σφαγείων είτε σε εκσυγχρονισμό υφιστάμενων σφαγείων.
Θέλω, επίσης, να σας πω ότι όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί από ενδιαφερόμενους φορείς, που στην πλειονότητά τους είναι Ο.Τ.Α., έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Παράλληλα, πρέπει να γνωρίζετε ότι στα πλαίσια της τετάρτης προγραμματικής περιόδου που αφορά την αγροτική ανάπτυξη 2007-2013 θα εντάξουμε όλα τα σχέδια, τα οποία θα έρθουν κυρίως από ορεινές και νησιωτικές περιοχές, προκειμένου να δημιουργηθούν σφαγεία σε όλες τις περιοχές, για να μπορέσουν, και να ικανοποιηθούν οι κτηνοτρόφοι, αλλά και να είμαστε εντάξει από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας.
Υπάρχει όντως θέμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσφατα, όπως αναφέρεται στην επίκαιρη ερώτησή σας, επισκέφθηκε τη χώρα μας ο κ. Κυπριανού. Με τον Επίτροπο έχω πραγματοποιήσει συνάντηση και εγώ στις Βρυξέλλες. Του εξηγήσαμε, λοιπόν, την πρόοδο που έχουμε κάνει στον τομέα αυτό.
Του εξηγήσαμε ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στη χώρα μας για τον εκσυγχρονισμό της σφαγειοτεχνικής υποδομής. Ο κ. Κυπριανού δείχνει κατανόηση.
Παρ’ όλα αυτά, θέλω να σας πω ότι η χώρα επειδή για πολλά χρόνια δεν εκσυγχρόνισε τη σφαγειοτεχνική της υποδομή, οδηγείται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτή είναι η αλήθεια. Θεωρώντας, όμως, ότι η προσπάθεια που γίνεται αποδίδει και θα αποδώσει καρπούς πολύ περισσότερο στο μέλλον, πιστεύουμε ότι ανταποκρινόμαστε και σ’ αυτά που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, που πρέπει να έχουν τα σφαγεία της χώρας μας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Παπαγιαννάκης.
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ εγώ, κύριε Υπουργέ και θα χαρώ πολύ να διαπιστώσω και ιδίοις όμμασι τις προόδους.
Ωστόσο, εσείς ο ίδιος λέτε ότι θα πάμε στο δικαστήριο, πράγμα που είναι πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι δεν πηγαίνουμε για διαδικαστικούς λόγους. Επίσης, ο ίδιος λέτε ότι έχουμε εκατόν εννέα σχέδια, τα οποία εκκρεμούν για εκσυγχρονισμό. Σαν πολλά φαίνονται μετά από τόσα χρόνια. Και λέτε ότι στην τέταρτη προγραμματική περίοδο θα βάλετε κι άλλα. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα, πραγματικά.
Εγώ, πάντως, δεν θέλω να μείνω στο γενικό. Ξέρετε πολύ καλά ότι όποτε πλησιάζουν και μεγάλες γιορτές –το Πάσχα κ.λπ.- γίνονται καταγγελίες για τις σφαγές εκτός σφαγείων, κάτω από δένδρα, κοντά στην Αθήνα και ότι υπάρχουν προβλήματα υγιεινής. Βλέπουμε εικόνες καμμιά φορά στην τηλεόραση, ίσως υπερβολικές, αθλιότητες. Δεν θα μπω σ’ αυτό το γενικό πλαίσιο. Ίσως κάποτε να το βελτιώσουμε.
Εγώ ήθελα να σας κάνω τέσσερις πολύ συγκεκριμένες επιμέρους ερωτήσεις. Υπάρχει το σύστημα ratering, κύριε Υπουργέ, το οποίο, όπως ξέρετε, προβλέπει, τα ζωικά απόβλητα, ιδίως τα επικίνδυνα -αυτά που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια κ.λπ.- να καίγονται. Και προβλέπει το σύστημα ratering να μετατρέπονται, με μια επεξεργασία, σε κτηνοτροφές. Μερικά σφαγεία το έχουν κάνει, έχουν υποβάλλει αίτηση. Άλλα δεν το έχουν κάνει. Γιατί δεν το έχουν κάνει, ενώ προβλέπεται και οικονομική ενίσχυση;
Επανέρχομαι στο κατακερματισμένο σύστημα ελέγχου. Είναι φανταστικό αυτό που γίνεται. Λέτε εσείς, βεβαίως, πολλά πράγματα, λένε και πολλοί άλλοι διάφορα άλλα πράγματα. Ωστόσο, ο νομάρχης έχει δικαίωμα και δίνει κατ’ παρέκκλιση τοπικά και όχι πάντοτε με τα πιο αντικειμενικά κριτήρια, στον οποιονδήποτε να λειτουργήσει ξανά ένα σφαγείο, το οποίο παρά αυτά που λένε οι κτηνίατροι, δεν θα έπρεπε να λειτουργεί. Το ξέρω, είχαμε πρόσφατα και συγκεκριμένα κρούσματα, αν δεν κάνω λάθος στην Αιτωλοακαρνανία.
Τι θα γίνει με αυτό; Ποιος ελέγχει τους ελέγχοντες; Τους μη ελέγχοντες στην πραγματικότητα.
Το τρίτο αφορά τους κτηνιάτρους. Φαίνεται ότι υπήρχαν κάποιες αποζημιώσεις. Προβλέπονταν κάποιες υπερωρίες για να κάνουν τη δουλειά τους και σε στιγμές που είχαν ένταση εργασίας τα σφαγεία και καταργήθηκαν. Αυτό οδηγεί στο να μη γίνονται οι δουλειές όπως πρέπει και μάλιστα, να υπάρχει η υποψία ότι καμμιά φορά γίνεται και συναλλαγή «βάλε τώρα μια υπογραφή να τελειώνουμε». Πρόβλημα κι αυτό.
Και τέταρτον, υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα συνεχούς ενημέρωσης, διότι όλο και καινούργιες αρρώστιες εμφανίζονται, όλο και καινούργιες επιδημίες απειλούν, όλο και καινούργιες ρυθμίσεις γίνονται. Χρειάζεται μια συνεχής εξειδικευμένη ενημέρωση κτηνιάτρων βοηθών κ.λπ. -το ξέρετε αυτό το πράγμα- και του προσωπικού των σφαγείων και των υπηρεσιών. Προβλέπεται, μάλιστα και αποζημίωση για να γίνει αυτό. Μάλιστα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν κάνω λάθος, προβλέπονται και εξετάσεις γι’ αυτή την ενημέρωση. Το κάνουμε;
Αυτά τα τέσσερα επιπλέον ερωτήματα σας τα καταθέτω.
Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για να δευτερολογήσετε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Πρώτον, όσον αφορά τα ratering που είναι, αν θέλετε, η αδρανοποίηση των υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης –αυτό είναι το ratering- πρέπει να σας πω ότι στα πλαίσια του μέτρου «2-1», πάνω από τριάντα εγκρίσεις έχουν δοθεί, έτσι ώστε να δημιουργηθούν μονάδες ratering. Ήδη εμείς ενημερώνουμε τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις σε όλη τη χώρα. Καλούμε, τους ιδιοκτήτες των σφαγείων, πιέζοντάς τους μάλιστα και με την απειλή ότι θα τους αφαιρέσουμε την άδεια λειτουργίας, να δημιουργηθούν -έστω και σε μια συνεταιρική δράση, δηλαδή σε κάθε νομό να δημιουργηθεί μία μονάδα- μονάδες αδρανοποίησης υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης, κατακερματισμός ελέγχου.
Θέλω να σας πω, κύριε Παπαγιαννάκη, ότι τους ελέγχους στα σφαγεία, τους πραγματοποιούν οι κτηνίατροι των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Σε όποια περίπτωση υπάρχει καταγγελία, όμως, το Υπουργείο στέλνει κτηνιάτρους και ελέγχει την καταλληλότητα από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας των σφαγείων. Και είχαμε πάρα πολλές περιπτώσεις όπου κτηνίατροι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είχαν αρνητική τοποθέτηση όσον αφορά τη λειτουργία σφαγείων.
Με απόφασή μας πρέπει να ξέρετε ότι προσπαθούμε να καταργήσουμε αυτό που εσείς σωστά αναφέρετε ως «συναλλαγή». Γιατί; Δημιουργήθηκε πριν από δύο χρόνια το γεωτεχνικό επίδομα, όλοι οι κτηνίατροι και οι γεωπόνοι να εισπράττουν τα ίδια επιπλέον χρήματα, ώστε να μην υπάρχει συναλλαγή μεταξύ των κτηνιάτρων και των σφαγείων.
Όσο για την ενημέρωση και τον αριθμό των κτηνιάτρων, θέλω να σας πω ότι όταν αναλάβαμε, βρήκαμε τριακόσιες πενήντα κενές οργανικές θέσεις κτηνιάτρων. Έχουμε προσλάβει ήδη διακόσιους πενήντα κτηνίατρους. Εκκρεμούν διαγωνισμοί μέσω Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη και άλλων κτηνιάτρων. Προσπαθούμε να στελεχώσουμε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της χώρας, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο κεντρικής υπηρεσίας. Διότι χωρίς κτηνιάτρους ούτε έλεγχος γίνεται ούτε σωστή ενημέρωση των κτηνοτρόφων γίνεται.
Πρέπει δε να σας πω ότι εξαιρετική δουλειά κάνει και Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος. Έχει πολλά στελέχη, έχει περίπου εξήντα κτηνίατρους. Στην κυριολεξία, οργώνει όλη τη χώρα και ενημερώνει τους κτηνοτρόφους σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στην παραγωγή του γάλακτος. Γίνεται κατά συνέπεια μια συστηματική προσπάθεια ώστε και οι κτηνοτρόφοι να ενημερώνονται. Παράλληλα, προσπαθούμε μέσα από ημερίδες και σεμινάρια να ενημερώνουμε και τους κτηνιάτρους μας.

Leave a Reply