Επανεξέταση της μελέτης κατασκευής οδού στο Δήμο Ν. Ιωνίας Βόλου

ΕΡΩΤΗΣΗ

26-02-2008

Προς τον κ. Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Θέμα: Επανεξέταση της μελέτης κατασκευής οδού στο Δήμο Ν. Ιωνίας Βόλου

Σχετ.: - Η ερώτησή μας 4776/21-1-2008
Η απάντηση 365/358/26-1-2008 του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Ξανθόπουλου στις σχετικές ερωτήσεις 4191 και 4235/10-1-2008 ερωτήσεις των βουλευτών Ν. Γκατζή, Τ. Τσιόγκα, Α. Κανταρτζή και Ρ. Ζήση.

Όπως αναφέρεται στην παραπάνω απάντηση το ΥΠΕΧΩΔΕ μετά τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την κατάργηση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής εξετάζει το ενδεχόμενο τροποποίησης της μελέτης με την οποία έχει δημοπρατηθεί και έχει ανατεθεί η κατασκευή της οδού που συνδέει το Συνεδριακό κέντρο της Ι.Μ. Δημητριάδος με την οδό Μελισσατίκων.

Επειδή όμως η εργολαβία έχει όχι μόνον εγκατασταθεί αλλά και ξεκινήσει τις σχετικές εργασίες, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Γιατί επιτρέπει τη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων που καθιστούν αδύνατη την τροποποίηση της μελέτης, όταν μάλιστα υπάρχει σύμφωνα με τη σύμβαση ο απαραίτητος χρόνος για την ολοκλήρωση του έργου;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Ευαγγελία Αμμανατίδου Πασχαλίδου

Leave a Reply