Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ)

Μιχάλης Παπαγιαννάκης
Βουλευτής Β’ Αθηνών

12-02-2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ)

Με το Ν.2768/99 ιδρύθηκε ο ΟΠΑΔ με σκοπό την οργάνωση, παρακολούθηση και έλεγχο του συστήματος παροχής υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων. Επίσης,  τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας τον έλεγχο της χρηματοδότησης, την ορθολογική αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων. Με το ΠΔ 52 (ΦΕΚ Α΄ 41) το Μάρτιο του 2001 έγινε εξειδίκευση των διατάξεων του νόμου και ο ΟΠΑΔ άρχισε να λειτουργεί το 2003.
Το σύνολο των  άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων του Δημοσίου ανέρχεται στους 1.350.000 ανθρώπους και το σύνολο των δαπανών νοσηλίων ανέρχεται στο 1 δις (€) ευρώ ετησίως. Με βάση τους σκοπούς ίδρυσης του ΟΠΑΔ για παρακολούθηση και έλεγχο των δαπανών νοσηλίων και με δεδομένη τη λειτουργία του Οργανισμού για 4 έτη δεν έχουμε δει στοιχεία της αποτελεσματικότητάς τους.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Υπάρχουν αποτελέσματα ελέγχων από το 2004 και μετά και αν ναι πόσο είναι το ποσό που τελικά εξοικονόμησε το Ελληνικό Δημόσιο ;
Στο πλαίσιο των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί σε όλο αυτό το διάστημα έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις ή παράνομες ενέργειες από γιατρούς ή φαρμακοποιούς; Εάν ναι, πώς έχουν αντιμετωπιστεί στη συνεργασία τους με το Ελληνικό Δημόσιο;

Ο  Ερωτών Βουλευτής

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Leave a Reply