Ποιος ευθύνεται για την «υπερβολική χρήση» των διαφημιστικών πινακίδων;

Μιχάλης Παπαγιαννάκης
Βουλευτής Β’ Αθηνών

ΕΡΩΤΗΣΗ
06-02-2008

Προς τους  κ.κ. Υπουργούς:
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Εσωτερικών

Θέμα: Ποιος ευθύνεται για την «υπερβολική χρήση» των διαφημιστικών πινακίδων;

Στην από 13/11/2007 ερώτησή μου προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και ΠΕΧΩΔΕ για την αντιμετώπιση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων, οι απαντήσεις των Υπουργείων είχαν ως εξής:

Το μεν ΥΠΕΧΩΔΕ απάντησε ότι εξετάζεται από τα συναρμόδια Υπουργεία η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου το οποίο υφίσταται για τη διαχείριση των διαφημιστικών πινακίδων με στόχο τον έλεγχο της «υπερβολικής χρήσης» αυτών για τη μείωση των οδικών ατυχημάτων. Δηλαδή ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο είναι παρωχημένο και ελλιπές, ως προς την «υπερβολική χρήση». Δεν απαντά όμως στην ουσία του θέματος, δηλαδή εάν σήμερα απομακρύνονται οι παράνομες διαφημιστικές πινακίδες, επιβάλλονται πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις κλπ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εν αναμονή τροποποίησης ενός θεσμικού πλαισίου δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι το κράτος δεν λειτουργεί.

Το δε Υπουργείο Εσωτερικών μας απαντά ότι η αρμοδιότητα για το ιστορικό κέντρο της Αθήνας ανήκει στο ΥΠΕΧΩΔΕ.

Επανερχόμαστε λοιπόν στο μεγάλο πρόβλημα της διαχείρισης των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων σε ολόκληρη τη χώρα. Εφόσον παρανομία θεωρείται η υπερβολική χρήση και η ατιμωρησία  κανόνας.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί
- Ποιο είναι μέχρι σήμερα το ύψος των προστίμων που έχουν επιβληθεί προς τους παρανομούντες διαφημιστές και διαφημιζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3037/02;
- Ποιοι τελικά ελέγχουν τους ΟΤΑ, τους Γ.Γ. Περιφερειών και οποιοδήποτε άλλο έχει την αρμοδιότητα της διαχείρισης των διαφημιστικών πινακίδων, όταν δεν εφαρμόζουν το
Ν. 3037/02;
Ο ερωτών βουλευτής

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Leave a Reply