Προβλήματα του διπλωματικού σώματος

06/03/2008
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κ. Υπουργό Εξωτερικών

Θέμα: Προβλήματα του διπλωματικού σώματος

Ο βασικός μισθός των Ελλήνων διπλωματών είναι 970 Ευρώ για τον εισαγωγικό βαθμό του Ακολούθου Πρεσβείας και 1940 Ευρώ για τον καταληκτικό βαθμό του Πρέσβη. Ο βασικός μισθός αποτελεί το 85%-95% των συνολικών αποδοχών των Ελλήνων διπλωματών όταν υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία. Οι  μισθοί αυτοί είναι ανεπαρκείς προκειμένου η Διπλωματική Υπηρεσία να προσελκύει στελέχη αυξημένων προσόντων που θα ανταποκριθούν σε καθήκοντα υψηλής ευθύνης.
Η παραπάνω κατάσταση οδηγεί σε υποστελέχωση  της κρίσιμης για τα εθνικά συμφέροντα Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς οι διπλωματικοί υπάλληλοι επιδιώκουν να υπηρετούν σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, όπου τους χορηγείται Επίδομα Υπηρεσίας Αλλοδαπής, σύμφωνα με τον Οργανισμό του ΥΠΕΞ (Άρθρο 155) «προς αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής στην αλλοδαπή και των ειδικών συνθηκών διαβίωσης σε κάθε χώρα». Από τη φύση του το επίδομα αυτό δεν συνιστά τακτική αποδοχή. Εν τούτοις  από το 1998 υπόκειται σε φορολόγηση ύψους 15%, μολονότι σύμφωνα με το Σύνταγμα φορολογούνται μόνον οι τακτικές αποδοχές των υπαλλήλων. Υπάρχουν ήδη 92 Αποφάσεις Διοικητικών Πρωτοδικείων Πειραιώς, Αθηνών, Αλεξανδρουπόλεως και μία Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που κάνουν δέκτες προσφυγές υπαλλήλων κατά της φορολόγησης του Επιδόματος Υπηρεσίας Αλλοδαπής. Δεν υπάρχει καμία απορριπτική Δικαστική Απόφαση. Ωστόσο το Υπουργείο Οικονομικών καταβάλει στους προσφεύγοντες τα επιδικαζόμενα ποσά και συνεχίζει την είσπραξη του φόρου, καταστρατηγώντας εν προκειμένω την έννοια του κράτους δικαίου που επιβάλλει σεβασμό των δικαστικών αποφάσεων.
Η χρόνια υποβάθμιση των αποδοχών των Ελλήνων διπλωματών οδηγεί νομοτελειακά στη δυσλειτουργία της Διπλωματικής Υπηρεσίας και στον παραγκωνισμό της από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών. Πέρα από την οικονομική διάσταση του ζητήματος, ο χρόνιος ευτελισμός των αποδοχών των διπλωματών αλλά και η μόνιμη καχεξία των λειτουργικών δαπανών του Υπουργείου Εξωτερικών συνιστούν βαθύτατα πολιτικά προβλήματα. Σηματοδοτούν ότι στην Ελλάδα  επιχειρείται να αποσυνδεθεί η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής από τον έγκυρο και λειτουργικό μηχανισμό της Διπλωματικής Υπηρεσίας που λειτουργεί θεσμικά, ως θεματοφύλακας των βασικών παραμέτρων της εξωτερικής πολιτικής της χώρας.
Ερωτάται η κα Υπουργός :

- Θα αναπροσαρμοσθεί το ειδικό μισθολόγιο των Ελλήνων διπλωματών, με ουσιαστική αύξηση, όπως έγινε το 2002, παρά το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία ακολουθούσε πολιτική λιτότητας για την ένταξή της στη ζώνη του ευρώ, σε αντίθεση με σήμερα;
- Θα εξομοιωθεί τουλάχιστον με το βασικό μισθό των Γενικών Διευθυντών των άλλων Υπουργείων ο βασικό μισθός του Πρέσβη, που ασκεί καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στην Αθήνα ή επικεφαλής μεγάλης Διπλωματικής Αρχής στο εξωτερικό;
- Κατά πόσον το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ενεργοποιηθεί για να σταματήσει η φορολόγηση του επιδόματος αλλοδαπής των υπαλλήλων του; Κατά πόσον το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σκέπτεται να καταργήσει τη σχετική εγκύκλιο-οδηγία του 1998 για τη φορολόγηση του επιδόματος αλλοδαπής των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών και, γενικότερα των υπαλλήλων του ελληνικού κράτους που υπηρετούν στο εξωτερικό;
- Τί μέτρα λαμβάνει το Υπουργείο Εξωτερικών για την ενίσχυση του ρόλου της Διπλωματικής Υπηρεσίας σε ό,τι αφορά στην εισήγηση της ακολουθητέας εξωτερικής πολιτικής και την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων της πολιτικής ηγεσίας;
- Προτίθεται το Υπουργείο να υποστηρίξει το διπλωματικό σώμα και τα  αιτήματά  του;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Γιάννης Μπανιάς

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Leave a Reply