Έλεγχος ρύπανσης των αιωρούμενων σωματιδίων σε εγκαταστάσεις της ΔΕΗ

Μιχάλης Παπαγιαννάκης
Βουλευτής Β’ Αθηνών

ΕΡΩΤΗΣΗ
05-03-2008

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Ανάπτυξης

Θέμα: Έλεγχος ρύπανσης των αιωρούμενων σωματιδίων σε εγκαταστάσεις της ΔΕΗ

Επειδή:
η καταστροφή του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων και των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα, είναι πλέον δεδομένα, αποδεδειγμένα και αποδεκτά από όλους .
η παραπάνω πραγματικότητα έχει επισφραγιστεί με την απόφαση της Επιτροπής
των Υπουργών του Συμβούλιου της Ευρώπης (Resolution CM/ResChS           (2008/1Complaint No.30/2005 by the Marangopoulos Foundation for Human Right against Greece,adopted by the Committee Of Ministers on 16 January 2008 at the 1015 meeting of the Ministers Deputies) καταδικαστική για την Ελλάδα και την ΔΕΗ
η πραγματικότητα αυτή επιβεβαιώθηκε με την επιτόπια Επιθεώρηση Επιτροπής Περιβάλλοντος της Ελληνικής Βουλής 4.02.08 στην Περιοχή των Ορυχείων ,αλλά και με την ειδική Συνεδρίαση της Επιτροπής 21.02.08
Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ  24.10.07, μετά από έλεγχο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, όσον αφορά στις αέριες εκπομπές ρύπων Ατμοηλεκτρικών Σταθμών, επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000.000 ευρώ στη ΔΕΗ Α.Ε. το οποίο επιμερίζεται με 600.000 ευρώ, για τους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς Καρδιάς (200.000), Πτολεμαΐδας (150.000) και Αγίου Δημητρίου (250.000) του Ν. Κοζάνης διότι “Κατά τη διάρκεια του έτους 2006, σύμφωνα με τις μετρήσεις εκπομπής αιωρούμενων σωματιδίων, είχαν υπερβεί πολλές φορές το ημερήσιο όριο που είναι επιτρεπτό για την προστασία” του πληθυσμού .
-    απόψεις  επιτροπής  ελέγχου πορείας έργων αποκατάστασης των ορυχείων                   της   ΔΕΗ   Α.Ε. για   το ορυχείο Πτολεμαΐδας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ -     ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Περιβάλλοντος αρ.πρωτ.987/8/02.08 –Κοζάνη .

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Θα ελεγχθεί η ρύπανση των αιωρούμενων σωματιδίων στην πηγή της φυσικής τους δημιουργίας και στην διασύνδεση υγείας και ασφάλειας εργασίας με το περιβάλλον δηλ. στα Υπαίθρια Ορυχεία της ΔΕΗ (ιδιαίτερα στον ταινιόδρομο μεταφοράς τέφρας ΑΗΣ-Αγ. Δημητρίου –Ορυχείο Νοτ. Πεδίου);
Ποια είναι η συμμετοχή – πηγές (εστίες ρύπανσης), ποια είναι η ποσότητα και η ποιότητα των ρύπων και ποιες μπορεί να είναι η συνέπειές τους στην υγεία των κατοίκων;
Με ποια μέτρα θα διασφαλίσουν την υγεία των εργαζομένων της ΔΕΗ και των κατοίκων, ιδιαίτερα της περιοχής που υφίσταται τις συνέπειες της ρύπανσης;

Ο ερωτών βουλευτής

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Leave a Reply