Αρδευτικό Δίκτυο στο πεδινό τμήμα του πρώην έλους Κανδήλας

Μιχάλης Παπαγιαννάκης
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΕΡΩΤΗΣΗ
04-03-2008
Προς τον  Υπουργό: ΠΕΧΩΔΕ

Θέμα: Αρδευτικό Δίκτυο στο πεδινό τμήμα του πρώην έλους Κανδήλας

Η εκτέλεση του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο στο πεδινό τμήμα του πρώην έλους Κανδήλας του Ν. Αρκαδίας», ο χειρισμός του από τους φορείς και υπηρεσίες που εμπλέκονται στην υλοποίηση του, και κυρίως η προσπάθεια της αναδόχου εταιρίας να εγκαταστήσει αντλιοστάσια και να εντάξει στο έργο και τις γεωτρήσεις Κ-2 και Γ-17, που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τις πηγές «Σίντζι» και «Κεφαλόβρυσο», έχουν προβληματίσει τους κατοίκους της περιοχής.
Οι κάτοικοι, χωρίς να είναι αντίθετοι με την κατασκευή του έργου, την οποία και επιθυμούν, εκφράζουν την αντίθεσή τους στην ένταξη των γεωτρήσεων Κ-2 και Γ-17 στο έργο και την κατασκευή αντλιοστασίων και άντληση από τις γεωτρήσεις αυτές, αφού κάτι παρόμοιο θα σημάνει το άμεσο στέρεμα των πηγών αυτών, οι οποίες αποτελούν βασικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής και του οικοσυστήματος.
Ως γνωστόν, η εγκατάσταση αντλιοστασίου και η άντληση ύδατος πλησίον φυσικών πηγών, επηρεάζει άμεσα και απομειώνει τις αναβλύζουσες ποσότητες του νερού και μάλιστα μέχρι σημείου πλήρους «στερέματος και αποξήρανσης». Μάλιστα όσο πιο κοντά στην υπάρχουσα πηγή επιχειρείται άντληση τόσο πιο άμεσες και βλαβερές είναι οι συνέπειες. Οι κάτοικοι της Κανδήλας έχουν πολύ νωπή την εμπειρία αυτή, αφού την έζησαν παρακολουθώντας το στέρεμα της πηγής «Κουρουπά» όταν ενεργοποιήθηκαν οι γεωτρήσεις με τους κωδικούς Κ-,1 Ν-2 και Ε-3 που βρίσκονται πλησίον της.
Επειδή μέχρι σήμερα βρίσκεται σε ισχύ η Κοινή Απόφαση  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ΥΠ.Α.Α.Τ. (ΦΕΚ Β’ 1591/2007), σύμφωνα με την οποία καθορίζονται ως πηγές υδροληψίας 15 γεωτρήσεις, και μεταξύ αυτών δεν περιλαμβάνονται οι με αριθμούς Κ-2 και Γ-17 γεωτρήσεις που βρίσκονται πλησίον των ως άνω πηγών,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
- Πώς ο φορέας υλοποίησης του έργου αγνοεί την εν λόγω ΚΥΑ – βάσει της οποίας οι γεωτρήσεις Κ-2 και Γ-17 δεν είναι εντεταγμένες στις πηγές υδροληψίας – και εντάσσει την υλοποίησή τους σε αυτό;
- Αν δηλαδή δεν είχαν αντιδράσει οι κάτοικοι θα είχε εγκατασταθεί και μάλιστα παράνομα, αντλιοστάσιο στις πιο πάνω πηγές; Θα ήταν νόμιμη ή παράνομη η εγκατάσταση αυτή με βάση τα σημερινά δεδομένα; Ισχύει ή δεν ισχύει η πιο πάνω υπουργική απόφαση; Αυθαιρετούν ή όχι κάποιοι και ποιοι είναι αυτοί;
- Ποια αξιοπιστία μπορούν να έχουν από σήμερα και στο εξής οι όποιες διαβεβαιώσεις και ενημερώσεις των κινούντων τη διαδικασία υλοποίησης του έργου;

Ο ερωτών βουλευτής

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Leave a Reply