Ανασυγκρότηση στις πυρόπληκτες περιοχές

Μιχάλης Παπαγιαννάκης
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΕΡΩΤΗΣΗ
31-03-2008
Προς τους κ.κ.  Υπουργούς
ΠΕΧΩΔΕ
Εσωτερικών

Θέμα: Ανασυγκρότηση στις πυρόπληκτες περιοχές
Επτά μήνες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Πελοπόννησο, η Ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών δεν έχει προχωρήσει. Υπάρχουν μεγάλα κενά στο θεσμικό πλαίσιο και τίθενται ερωτηματικά για τον τρόπο διαχείρισης των πόρων του «Ταμείου Εθνικού Φορέα Έκτακτων Αναγκών», των πόρων και κονδυλίων του Γ’ ΚΠΣ και του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ.
Σε ότι αφορά  το πρώτο στάδιο της κάλυψης των άμεσων αναγκών, μετά τα μέτρα των πρώτων ημερών, υπάρχει στασιμότητα. Η αποκατάσταση των οικισμών αντιμετωπίζει προβλήματα, όπως έλεγχοι, τίτλοι ιδιοκτησίας κ.α., για εγκυρότητα της χρηματοδότησης και την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης. Τα έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας είναι στοιχειώδη και ανεπαρκή και η στελέχωση των δασικών υπηρεσιών ελλιπέστατη. Η αντιπλημμυρική προστασία προχωρά χωρίς προγραμματισμό και επαρκή χρηματοδότηση, ενώ τα ίδια ισχύουν στην αποκατάσταση των δικτύων και λοιπών υποδομών. Στασιμότητα υπάρχει και σε ότι αφορά την αποκατάσταση των καλλιεργειών και στην έγκαιρη εισαγωγή καινοτόμων αγροτικών δραστηριοτήτων, όπως και στην παράταση των αναπτυξιακών κινήτρων, με απώτερο σκοπό τη συγκράτηση του πληθυσμού στις περιοχές αυτές.
Διαπιστώνεται δηλαδή η απουσία του απαιτούμενου συνεκτικού σχεδίου ανασυγκρότησης των περιοχών που θα δίνει έμφαση στην αποκατάσταση των περιοχών, στην ανάπτυξή τους και στη δημιουργία προϋποθέσεων για την αποφυγή και έγκαιρη αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον.
Επιστέγασμα της έλλειψης σχεδίου και ειλικρινούς πρόθεσης της πολιτείας να συνδράμει ουσιαστικά είναι η αντιμετώπιση των πληγέντων κτιρίων. Ενώ τα περισσότερα απ’ αυτά χαρακτηρίστηκαν «κατεδαφιστέα» κατά τους πρώτους ελέγχους από τους μηχανικούς της Περιφέρειας και του ΥΠΕΧΩΔΕ, οι δευτεροβάθμιες επιτροπές από κλιμάκια της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων τα χαρακτήρισαν «επισκευάσιμα». Οι θερμικές όμως καταπονήσεις των κτιρίων είναι διαφορετικές από τις σεισμικές., η φωτιά αποδομεί το συνδετικό ιστό και καταστρέφει τα δομικά υλικά, όπως αποφαίνονται επιτροπές του ΤΕΕ. Ενδέχεται λοιπόν να μην μπορεί να εφαρμοστούν τα ίδια κριτήρια με τα σεισμόπληκτα κτίρια.
Οι κάτοικοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ούτε να κατεδαφίσουν τα κτίρια, ούτε να καταβάλουν τη δική τους συμμετοχή. Είναι έρμαιο των διαδικασιών και της γραφειοκρατίας του ελληνικού δημοσίου.

Για όλα τα παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
- Με ποια κριτήρια και πότε θα διατεθούν πόροι για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών από το  «Ταμείο Εθνικού Φορέα Έκτακτων Αναγκών»;
- Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η έγκριση παράτασης προγραμμάτων του Γ’ ΚΠΣ που συνδέονται με τις εν λόγω περιοχές;
- Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η έγκριση από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ των κονδυλίων που αναλογούν για τέτοιας έκτασης καταστροφές;

Ο ερωτών βουλευτής

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Leave a Reply