Σημαντικές καθυστερήσεις των έργων περιβάλλοντος

Μιχάλης Παπαγιαννάκης
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΕΡΩΤΗΣΗ
02-04-2008

Προς τον  Υπουργό
ΠΕΧΩΔΕ

Θέμα: Σημαντικές καθυστερήσεις των έργων περιβάλλοντος

Στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ – Δ’ ΚΠΣ 2007-2013) έγινε αναφορά στα ποσοστά απορρόφησης για το ΕΠ Περιβάλλον του Γ’ ΚΠΣ. Η απορρόφηση αυτή ανέρχεται στο 75%. Απομένει ένα ποσό που αντιστοιχεί στο 25% που πρέπει να απορροφηθεί μέσα στους επόμενους μήνες του τρέχοντος έτους. Αυτό είναι μάλλον αδύνατο, όπως σχολίασε και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ΕΠ Περιβάλλον του Γ’ ΚΠΣ αλλά και τα έργα Περιβάλλοντος του Ταμείου Συνοχής, έχουν σημαντικά προβλήματα καθυστερήσεων στην υλοποίησή τους, συνεπώς και στην απορρόφηση κονδυλίων.
Ενώ διανύουμε το 2ο τρίμηνο του 2ου έτους του Δ’ ΚΠΣ καταγράφονται ήδη καθυστερήσεις που οφείλονται σε πολλαπλές αιτίες, όπως:
Βραδεία συμμόρφωση της χώρας με την Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική
Βραδείες διαδικασίες πιστοποίησης των έργων
Έλλειψη επικαιροποίησης του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των απορριμμάτων (καίριο θέμα στη χώρα μας).
Σε όλα αυτά ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ απαντά με τη σύσταση μιας ακόμη ειδικής υπηρεσίας Συντονισμού και την υλοποίηση των έργων μέσω μιας άλλης Ανώνυμης Εταιρείας, ενδεχομένως της ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ, μιας ΑΕ για έργα οδοποιίας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
- Ένα χρόνο μετά την έναρξη του ΕΣΠΑ (2007-2013) σε ποιο ποσό ανέρχονται οι συμβασιοποιήσεις σε έργα περιβάλλοντος, εκτός αυτών που χαρακτηρίζονται ως «έργα – γέφυρες»;
- Σε τι έχει αλλάξει ο σχεδιασμός και η προετοιμασία του ΕΠΠΕΡΑΑ (2007-2013) για καλύτερη απορρόφηση, όταν ακόμη εξαγγέλλονται δημιουργίες ειδικών υπηρεσιών;

Ο ερωτών βουλευτής

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Leave a Reply