Παράνομες επεκτάσεις μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών στον κόλπο της Λάρυμνας

Μιχάλης Παπαγιαννάκης
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΕΡΩΤΗΣΗ
02-04-2008

Προς τους  Υπουργούς
ΥΠΕΧΩΔΕ και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Παράνομες επεκτάσεις μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών στον κόλπο της Λάρυμνας

Σύμφωνα με τα υπ’αριθμ. Πρωτ.255 εως 260/3-3-2008 έγγραφα της Δ/νσης Αλιείας της Νομαρχιακής Αυτ/σης Φθιώτιδας κατόπιν ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στις 15-11-2007 ,διαπιστώθηκε ότι (6) έξι μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου της Λάρυμνας, έχουν συνολικά 194 κλωβούς περισσότερους από αυτούς που προβλέπονται στους περιβαλλοντικούς όρους αδειοδότησής τους .
Αντί της επιβολής προστίμου και άμεσης απομάκρυνσης των υπεράριθμων κλωβών, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ρυπογόνοι για τον κόλπο της Λάρυμνας, η πολιτεία δίνει παράταση οκτώ (8) μηνών για διαχειριστική προσαρμογή του εκτρεφόμενου ζωικού πληθυσμού των ιχθύων.
Θεωρούμε ότι η προσφερόμενη παράταση διευκολύνει την επέκταση των εν λόγω επιχειρήσεων μέσω αλλαγής των περιβαλλοντικών τους  όρων αντί να στοχεύσει στην τήρησή τους.

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:
-Υπάρχει συντονισμός του ΥΠΕΧΩΔΕ (Επιθεωρητές Περιβάλλοντος)  και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ( Δ/νσης Αλιείας )για τέτοιου είδους  αυθαιρεσίες ;
- Υπάρχει χρονοδιάγραμμα επιτόπιων ελέγχων στο σύνολο των υδατοκαλλιεργειών της χώρας ώστε να μάθουμε το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος στην επικράτεια ;

Ο ερωτών βουλευτής

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Leave a Reply