Κινδυνεύουν οι πόροι του Γ’ ΚΠΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πολιτισμός»

01/04/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Πολιτισμού

Θέμα: Κινδυνεύουν οι πόροι του Γ’ ΚΠΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πολιτισμός»

Εννέα μήνες πριν από τη λήξη του Γ’ ΚΠΣ , ο συνολικός ρυθμός απορρόφησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» είναι 69,8% και οι εγγενείς αδυναμίες πολλές.

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, ο «Πολιτισμός», με συνολικό προϋπολογισμό 685 εκατ. ευρώ έχει απορροφήσει μέχρι σήμερα το 69,8% (478,1 εκατ. ευρώ), και συγκεκριμένα, το 81,21% από τον τομέα πολιτιστικής κληρονομιάς, το 39,72% από τον τομέα σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς και το 44,82% από τον τομέα τεχνικής υποστήριξης. Οι τρεις τομείς αναθεωρήθηκαν αρκετές φορές, και ο πρώτος έπαιρνε έργα από τους άλλους, που υστερούσαν σημαντικά, αλλά η κατάσταση δεν βελτιώθηκε. Πρέπει να σημειωθεί ότι το ΥΠΠΟ ήταν ανάμεσα στα τρία πρώτα υπουργεία σε απορροφητικότητα στο Β’ ΚΠΣ.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Με ποιο τρόπο σκοπεύετε να διασφαλίσετε τους πόρους του Γ’ ΚΠΣ για το εν λόγω επιχειρησιακό πρόγραμμα;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Γρηγόρης Ψαριανός

Leave a Reply