Η πολιτική των Προστατευόμενων Περιοχών είναι βασικό στοιχείο της περιβαλλοντικής μας πολιτικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

«Η πολιτική των Προστατευόμενων Περιοχών είναι βασικό στοιχείο της περιβαλλοντικής μας πολιτικής»

 

Με αφορμή τα όσα γίνονται στην Ελλάδα και τις συχνές παραπομπές της στα όργανα της ΕΕ για μη τήρηση των όρων περιβαλλοντικής προστασίας είναι φανερό ότι η φύλαξη και ο έλεγχος των Προστατευόμενων Περιοχών (ΠΠ) είναι γράμμα κενό.

 

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μιχάλης Παπαγιαννάκης συγκέντρωσε τα βασικά στοιχεία της γενικής κατάστασης των ΠΠ και τα ειδικά προβλήματα πολλών από αυτών και κατέθεσε μια σειρά ερωτήσεων: μία γενική για το σύνολο των προβλημάτων και δέκα (10) εξειδικευμένες στα ζητήματα των περισσότερο εκτεθειμένων Προστατευόμενων Περιοχών από τις είκοσι επτά (27) της χώρας μας.

 

Ελπίζουμε με αυτό τον τρόπο να δοθεί η ευκαιρία στην Κυβέρνηση να εξηγήσει τη θέση της συνολικά, όσο και συγκεκριμένα κατά περιοχή, με δεδομένο ότι η πολιτική των Προστατευόμενων Περιοχών αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας. 

 

17-07-2008

Leave a Reply