Παράνομες αμμοληψίες μεταξύ μικρής και μεγάλης Πρέσπας

ΕΡΩΤΗΣΗ

28-08-2008

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

-Οικονομίας και Οικονομικών ,

ΠΕΧΩΔΕ

Θέμα: Παράνομες αμμοληψίες μεταξύ μικρής και μεγάλης Πρέσπας .

Είναι γνωστό γεγονός εδώ και 20 χρόνια , το φαινόμενο της πτώσης της στάθμης της μεγάλης Πρέσπας (ύψους 10 ολόκληρων μέτρων). Η συνέχιση των παράνομων αμμοληψιών και ο μη έλεγχος αυτών των δραστηριοτήτων για δέκα χρόνια, πολλαπλασίασε (δικαιολογημένα) τις ανησυχίες των ειδικών επιστημόνων της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών που φοβούνται επιπτώσεις στο ευαίσθητο οικοσύστημα της περιοχής .

Κατά διαπίστωση τους από τη στιγμή που θα «αφαιρεθεί το λεπτόκοκκο υλικό της άμμου , θα υπερισχύσει το χοντρόκοκκο , με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ευκολότερα μεγάλα αυλάκια ροής υδάτων από την Μικρή προς την Μεγάλη» . Η διατήρηση λοιπόν της στάθμης και της Μικρής Πρέσπας εξαρτάται άμεσα από τη συνεκτικότητα των εδαφών (μεταξύ των δύο λιμνών) και την αντίστασή τους στην αυξανόμενη πίεση ! Η αμμοληψία αποδυναμώνει τα εδάφη και δημιουργεί προϋποθέσεις ροής μεγαλύτερων όγκων νερού με επικίνδυνες απειλές για την ισορροπία του συστήματος.

Είναι προφανές πως προκειμένου να μην βρεθούμε προ μη ανατρέψιμων καταστάσεων πρέπει να ληφθούν μέτρα άμεσα !

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:

  • Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι με τέτοιες ενέργειες τους επεμβαίνουν στην ισορροπία και την εικόνα ενός τόσο ευαίσθητου οικοσυστήματος ;
  • Ποια άμεση παρέμβαση προτίθενται να πραγματοποιήσουν προκειμένου αφενός να σταματήσει η παράνομη αμμοληψία και αφετέρου να επιχωθεί το σύνολο του όγκου της άμμου που έχει αφαιρεθεί ώστε να μηδενιστεί ο κίνδυνος απορροής όγκων νερού ;

Ο ερωτών βουλευτής

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Leave a Reply