Παράδοση λιμνοδεξαμενής στο Δήμο Σερίφου

11-07-2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα:  Παράδοση λιμνοδεξαμενής στο Δήμο Σερίφου.

Στη Σέριφο των Κυκλάδων στην περιοχή Στενό, έχει τελειώσει από το 2003 η κατασκευή  Φράγματος και η δημιουργία μεγάλης λιμνοδεξαμενής, με στόχο την επίλυση του προβλήματος υδροδότησης του νησιού.
Πρόκειται για σημαντικό έργο πνοής, προϋπολογισμού κατασκευής περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ, που με τη λειτουργία του μπορεί να λύσει το υδατικό πρόβλημα όχι μόνο της Σερίφου, αλλά και άλλων κοντινών νησιών των δυτικών Κυκλάδων, αφού μέχρι τώρα υπολογίζεται ότι στη λιμνοδεξαμενή έχουν συλλεχθεί περί τα 500 χιλιάδες κυβικά μέτρα.

Το παράδοξο είναι ότι, ενώ το έργο έχει παραληφθεί από το Υπουργείο, δεν έχει ακόμα παραδοθεί στο Δήμο, παρόλο που η χρησιμότητα του έργου είναι προφανής.

Κατόπιν των ανωτέρω:

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Ποια είναι η αιτία καθυστέρησης παράδοσης του στο Δήμο;

Τι μέτρα πρόκειται να ληφθούν, έτσι ώστε το έργο να παραδοθεί και να προχωρήσουν όλα τα συμπληρωματικά έργα (ταχυδιϋλιστήριο, δίκτυο διανομής) για να καλυφθούν τόσο οι αρδευτικές, όσο και οι ανάγκες ύδρευσης των οικισμών του νησιού ;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Άννα Φιλίνη

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Leave a Reply