Παράνομο εμπόριο προστατευόμενων ειδών

22/09/2008
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: Παράνομο εμπόριο προστατευόμενων ειδών

Στο κέντρο της Αθήνας πωλούνται σπάνια προστατευόμενα είδη άγριας ζωής. Πριν πέντε ημέρες  η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δασών κατάσχεσε από κατάστημα κατοικίδιων ζώων στην Αθήνα, οκτώ εξαθλιωμένους αφρικανικούς χαμαιλέοντες, οι οποίοι είχαν αιχμαλωτιστεί στην Πύλο της Μεσσηνίας, τη μοναδική αποικία τους στην Ευρώπη.
Δεν είναι μόνο τα είδη υπό εξαφάνιση όπως οι χαμαιλέοντες ή η οχιά της Μήλου που εξακολουθούν να πωλούνται παράνομα, η πώληση του συνόλου σχεδόν των ωδικών πτηνών είναι παράνομη. Τα γεράκια, οι ενδημικές σαύρες και οι χελώνες της χώρας μας πωλούνται από την Ελλάδα παράνομα σε Δύση (Αυστρία, Γερμανία) και Ανατολή (Ιαπωνία). Η εξαφάνισή τους διαταράσσει την ισορροπία του οικοσυστήματος. Είναι γνωστό ότι όλα αυτά γίνονται παρότι είναι σε ισχύ η διεθνής συνθήκη CITES, μια συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων για το διεθνές εμπόριο στα απειλούμενα με εξαφάνιση είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας. Η Συνθήκη ορίζει ότι το διεθνές εμπόριο άγριων ζώων και φυτών δεν μπορεί να απειλεί την επιβίωσή τους και ότι όλες οι εισαγωγές, οι εξαγωγές των ειδών που καλύπτονται από τη Συνθήκη πρέπει να εγκριθούν μέσω ενός συστήματος χορήγησης αδειών.
Κάποιοι ευαισθητοποιημένοι πολίτες εξακολουθούν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό τέτοιων φαινομένων και απαιτούν από τις Δημόσιες Υπηρεσίες να επέμβουν, όμως αρκετοί αγοράζουν χωρίς αποδείξεις και πιστοποιητικά νομιμότητας άγρια ζώα και συχνά με συνέπειες στην ίδια την υγεία τους, όπως πρόσφατα η προσβολή ενός παιδιού από σπάνιο μικρόβιο παπαγάλου του Αμαζονίου.
Οι ευθύνες της πολιτείας είναι σημαντικές τόσο για τον εντοπισμό τέτοιων κρουσμάτων όσο παρεμπιπτόντως για τη σημειούμενη φοροδιαφυγή.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
- Είναι στις προθέσεις της πολιτείας να απαγορεύσει αυστηρά κάθε είδους αγοροπωλησία άγριων ζώων σε καταστήματα ή σε υπαίθριες αγορές κάνοντας συνεχώς ελέγχους σε αυτούς τους χώρους;
- Ειδικότερα, γιατί δεν ενεργοποιούνται οι υπηρεσίες ειδικών ελέγχων προκειμένου να σταματήσει το παραεμπόριο εγχώριων ωδικών πτηνών που προέρχονται από αιχμαλωσία;

Ο ερωτών βουλευτής

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Leave a Reply