Απόφαση ίδρυσης βιομηχανικής ζώνης εντός προστατευόμενης περιοχής

09/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Απόφαση ίδρυσης βιομηχανικής ζώνης εντός προστατευόμενης περιοχής

Η προχθεσινή υπογραφή του ΥΠΕΧΩΔΕ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που αφορά στη σύσταση του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποτελεί μία αρνητική εξέλιξη. Ουσιαστικά, αντί ν’ αναβαθμίζει περιβαλλοντικά μηδενίζει την πολυετή προσπάθεια, κατοίκων, επιστημόνων, περιβαλλοντικών οργανώσεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αποτροπή εγκατάστασης δεξαμενών καυσίμου εντός προστατευόμενης από τη Συνθήκη Ramsar  περιοχής στη λιμνοθάλασσα της Βάσοβας.
Η δημιουργία βιομηχανικής ζώνης μέσα στη περιοχή  Ramsar αφήνει ανεξέλεγκτες τις βιομηχανίες πετρελαιοειδών για εγκατάσταση δεξαμενών καυσίμου με κτιριακές υποδομές που υποβαθμίζουν την περιοχή. Αυξάνεται δυνητικά  ο κίνδυνος ενός ατυχήματος που αφενός θα καταστρέψει τη λιμνοθάλασσα και αφετέρου θ’ απειλήσει τον κόλπο της Καβάλας.
Η ίδρυση Εθνικών Πάρκων με καθυστέρηση εννέα (9) ετών από μόνη της «προδιαθέτει» στην προστασία και την ανάδειξη περιοχών που είναι σημαντικές στη διατήρηση τοπίων, ενδημικών φυτών και ζώων.
Το σχέδιο αντί για την επικαλούμενη οικοανάπτυξη, προωθεί μια «υπο -ανάπτυξη» σε μια περιοχή αυστηρά προστατευόμενη από την κοινοτική νομοθεσία και γίνεται βορά των όποιων επιχειρηματικών συμφερόντων. Το σχέδιο της ΚΥΑ προβλέπει έναν κατάλογο από ξενοδοχεία μέγιστης “δυναμικότητας 500 ατόμων” με όριο αρτιότητας τα 8 στρ., ξενώνες, αθλητικές εγκαταστάσεις, αίθουσες θεάτρου, κινηματογράφων, θεματικά πάρκα, συνεδριακά κέντρα, υπεραγορές, εμπορικά κέντρα, εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου. Επιπλέον προβλέπονται χώροι “διάθεσης αδρανών υλικών”, λατομικές δραστηριότητες, βιομηχανίες - βιοτεχνίες τροφίμων, κλωστοϋφαντουργίες, εκδοτικές και εκτυπωτικές δραστηριότητες, παραγωγής χαρτοπολτού και λοιπές βιομηχανίες.
Η εν λόγω ΚΥΑ, έρχεται σε αντίθεση τόσο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία όσο και την εκφρασμένη βούληση των κατοίκων, επιστημόνων, περιβαλλοντικών οργανώσεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το σχεδιαζόμενο Πάρκο μόνο σε περιοχή προστασίας δεν παραπέμπει, ίσως έτσι να εξηγείται και το γεγονός ότι επιλέχθηκε σχέδιο ΚΥΑ και όχι Προεδρικό Διάταγμα με έλεγχο νομιμότητας από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο πρόσφατα γνωμοδότησε ότι μόνον με Π.Δ. χαρακτηρίζεται προστατευτέα μια περιοχή.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
- Τί προτίθεται να πράξει για να μην επέλθει νέα ευρωκαταδίκη, σχετικά με τη διαχείριση της περιοχής;
- Προβλέπεται από την Κοινοτική - Εθνική νομοθεσία ίδρυση Βιομηχανικών ζωνών εντός προστατευόμενων περιοχών ;
- Με ποιο σκεπτικό η συγκεκριμένη απόφαση ίδρυσης του Εθνικού Πάρκου δίνει πολεοδομικό δικαίωμα επέκτασης σε όλους τους οικισμούς επιτρέποντας και επιχειρηματικές δραστηριότητες;
- Προτίθεται να αποσύρει την εν λόγω ΚΥΑ και θα προβεί άμεσα στη σύνταξη νέας, που θα διασφαλίζει περιβαλλοντικά την περιοχή;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Ευαγγελία Αμμανατίδου Πασχαλίδου

Leave a Reply