Βλάβη του Υδροφόρου Ορίζοντα στο Ελληνικό από οικοδομικές

Ερώτηση
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
-Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
-Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: Βλάβη του Υδροφόρου Ορίζοντα στο Ελληνικό από οικοδομικές
εργασίες.

Στη συνοικία «Κάτω Ελληνικό» του Δήμου Ελληνικού εκτελείται από μηνών συνεχής άντληση υπόγειων υδάτων και απόρριψή τους στους αγωγούς όμβριων σε δύο εργοτάξια και ενδεχομένως σε κτήρια που έχουν ήδη ανεγερθεί.

Ο Δήμος Ελληνικού ζήτησε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών τη μελέτη του προβλήματος και τον Αύγουστο του 2007 εκπονήθηκε σχετικό ερευνητικό πρόγραμμα που κατέδειξε ότι υπάρχει βλάβη τόσο της στάθμης όσο και της ποιότητας του υδροφόρου ορίζοντα. Με επανειλημμένες έγγραφες και τηλεφωνικές εκκλήσεις ζήτησε την παρέμβαση της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας για έλεγχο της κατάστασης.

Η Περιφέρεια Αττικής παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Δήμου Ελληνικού δεν παρεμβαίνει μέχρι σήμερα προκειμένου να ελέγξει, ως αρμόδιο όργανο, την άντληση και απόρριψη των υδάτων και να λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3199/2003.

Οι κάτοικοι της περιοχής και ο τοπικός εξωραϊστικός σύλλογος έχουν επανειλημμένα εκφράσει την ανησυχία τους για το μέλλον του πράσινου της περιοχής καθώς η βλάβη που προκύπτει στη στάθμη και την ποιότητα των υπόγειων υδάτων, λόγω εισόδου θαλάσσιου νερού, μπορεί να είναι μη αναστρέψιμη.

Η κατάσταση, εκτός από την άμεση βλάβη που προκαλεί στα πηγάδια και το πράσινο του Κάτω Ελληνικού, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για το μέλλον του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής με ανάλογες επιπτώσεις στην άρδευση του μελλοντικού Μητροπολιτικού Πάρκου.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί.

1. Τι μέτρα θα λάβουν ώστε να διακοπούν οι αντλήσεις των υπόγειων υδάτων στα εργοτάξια του Κάτω Ελληνικού πριν προκύψουν μη αναστρέψιμες βλάβες στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής;
2. Τι γενικότερα μέτρα θα πάρουν για να αποφευχθεί στο μέλλον η υπεράντληση και απόρριψη υπόγειων υδάτων πολύτιμων για την άρδευση του πράσινου του λεκανοπεδίου;

Αθήνα, 2/10/2007

Οι ερωτώντες βουλευτές

Γιάννης Δραγασάκης

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Leave a Reply