Αναγκαία η προστασία της πανίδας στην πυρόπληκτη Πελοπόννησο

ΕΡΩΤΗΣΗ
15-10-2007
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Αναγκαία η προστασία της πανίδας στην πυρόπληκτη Πελοπόννησο

Μετά τις φετινές πυρκαγιές απαγορεύτηκε το κυνήγι στις πληγείσες περιοχές. Οι περιοχές της Πελοποννήσου που δεν επλήγησαν από τις πυρκαγιές και είναι χωροταξικά περιφερειακές ζώνες των καμένων εκτάσεων λειτουργούν ως καταφύγιο της πανίδας που μετακινήθηκε άτακτα, δεν έχει προλάβει να ενταχθεί πλήρως στους νέους βιότοπους και αδυνατεί να αμυνθεί. Στις κυνηγετικές περιοχές που απέμειναν ασκείται ήδη συσσωρευμένη θηρευτική πίεση που είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να την αντέξουν τα συγκεκριμένα οικοσυστήματα και είναι δύσκολο να προκύψουν νέες ισορροπίες από το μεγάλο αριθμό κυνηγών.
Επομένως είναι επιτακτική η ανάγκη λήψης μέτρων, ώστε να μην πληγεί ανεπανόρθωτα η πανίδα της περιοχής και να μην διαταραχθεί περαιτέρω το οικοσύστημα.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
- Ποια μέτρα προτίθενται να πάρουν για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό; Θα εξετάσουν το ενδεχόμενο της απαγόρευσης του κυνηγιού για ένα χρόνο στις περιοχές της Πελοποννήσου που λειτουργούν ως καταφύγια για την πανίδα;
- Με ποιους τρόπους θα αντιμετωπίσουν τους ελλιπείς ελέγχους στον τομέα του κυνηγιού, ώστε να τηρούνται αυστηρά οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες μπορεί να πραγματοποιείται το κυνήγι (χρόνος, είδη, κλπ);

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Νίκος Τσούκαλης

Leave a Reply