Δημοσιεύσεις κατηγορίας 'Απρίλιος 2008'

Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Καταδυτικών Πάρκων (ΠΟΑΚΠ)

Μιχάλης Παπαγιαννάκης
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΕΡΩΤΗΣΗ
01-04-2008
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
- ΠΕΧΩΔΕ
- Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Θέμα:  “Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Καταδυτικών Πάρκων (ΠΟΑΚΠ)”
Ο Υφυπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΕΝΑΝΠ) στην Ημερίδα Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Κατάδυσης στο πλαίσιο της 22ης έκθεσης Κυνήγι Ψάρεμα Κατάδυση Κάμπινγκ, NATEX 2008 στις 04/03/2008 επεσήμανε ότι η ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού στη χώρα μας, [...]

Κινδυνεύουν οι πόροι του Γ’ ΚΠΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πολιτισμός»

01/04/2008
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Πολιτισμού
Θέμα: Κινδυνεύουν οι πόροι του Γ’ ΚΠΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πολιτισμός»
Εννέα μήνες πριν από τη λήξη του Γ’ ΚΠΣ , ο συνολικός ρυθμός απορρόφησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» είναι 69,8% και οι εγγενείς αδυναμίες πολλές.
Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, ο «Πολιτισμός», με συνολικό προϋπολογισμό 685 εκατ. ευρώ έχει απορροφήσει μέχρι [...]

Απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων που προέρχονται από δέρματα νεογνών φώκιας

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό
Ανάπτυξης
Θέμα: Απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων που προέρχονται από δέρματα νεογνών φώκιας
Στις 28 Μαρτίου άρχισε στον Καναδά το κυνήγι της φώκιας. Η καναδική κυβέρνηση αποφάσισε να επιτρέψει να σφαγιασθούν φέτος έως 275.000 λοφιοφόροι φώκιες. Το 2006, 330 000 γροιλανδικές φώκιες θηρεύτηκαν και το 95% αυτών ήταν κάτω των τριών μηνών. Η θήρευση [...]

Παράνομες επεκτάσεις μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών στον κόλπο της Λάρυμνας

Μιχάλης Παπαγιαννάκης
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΕΡΩΤΗΣΗ
02-04-2008
Προς τους  Υπουργούς
ΥΠΕΧΩΔΕ και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα: Παράνομες επεκτάσεις μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών στον κόλπο της Λάρυμνας
Σύμφωνα με τα υπ’αριθμ. Πρωτ.255 εως 260/3-3-2008 έγγραφα της Δ/νσης Αλιείας της Νομαρχιακής Αυτ/σης Φθιώτιδας κατόπιν ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στις 15-11-2007 ,διαπιστώθηκε ότι (6) έξι μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου της Λάρυμνας, έχουν συνολικά [...]

Σημαντικές καθυστερήσεις των έργων περιβάλλοντος

Μιχάλης Παπαγιαννάκης
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΕΡΩΤΗΣΗ
02-04-2008
Προς τον  Υπουργό
ΠΕΧΩΔΕ
Θέμα: Σημαντικές καθυστερήσεις των έργων περιβάλλοντος
Στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ – Δ’ ΚΠΣ 2007-2013) έγινε αναφορά στα ποσοστά απορρόφησης για το ΕΠ Περιβάλλον του Γ’ ΚΠΣ. Η απορρόφηση αυτή ανέρχεται στο 75%. Απομένει ένα ποσό που αντιστοιχεί στο 25% που πρέπει να απορροφηθεί [...]

Ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης αλιείας με μηχανότρατες

Μιχάλης Παπαγιαννάκης
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΕΡΩΤΗΣΗ
03-04-2008
Προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα: Ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης αλιείας με μηχανότρατες
σε απόσταση  1ν.μ. από τις ακτές
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 164198/03-03-2008 (ΦΕΚ 368, τεύχος 2ο) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προβλέπεται η αλιεία με το αλιευτικό εργαλείο δίχτυα τράτας να διενεργείται πέραν από το όριο του ενός (1) ναυτικού [...]

Αδράνεια λειτουργίας μονάδων Βιολογικών καθαρισμών

Μιχάλης Παπαγιαννάκης
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς: ΠΕΧΩΔΕ, Εσωτερικών
03-04-2008
Θέμα: Αδράνεια λειτουργίας μονάδων Βιολογικών καθαρισμών
Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, σήμερα σε όλη τη χώρα έχουν κατασκευαστεί 160 εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, 50 βρίσκονται υπό κατασκευή και στην πλειοψηφία τους έχουν κατασκευαστεί από κοινοτικούς πόρους. Οι 24 από τους κατασκευασθέντες βιολογικούς καθαρισμούς όμως παραμένουν αδρανείς, είτε ελλείψει [...]

Εργοστάσια αφαλάτωσης στα ελληνικά νησιά

Μιχάλης Παπαγιαννάκης
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς: ΠΕΧΩΔΕ, Εσωτερικών
09-04-2008
Θέμα: Εργοστάσια αφαλάτωσης στα ελληνικά νησιά
Οι προβλέψεις για βροχές στη χώρα μας ,που θα γεμίσουν τους ταμιευτήρες νερού και θα εμπλουτίσουν τον υδροφόρο ορίζοντα είναι δυστυχώς δυσοίωνες.
Ο κίνδυνος λειψυδρίας στα ελληνικά νησιά το καλοκαίρι είναι μεγάλος ,    εάν δούμε και το λίαν ανησυχητικό,  «εθνικό», όπως χαρακτηρίζεται πρόβλημα [...]

Η διάσωση και ανάδειξη των ελληνικών αυτοχθόνων φυλών ζώων

Μιχάλης Παπαγιαννάκης
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
10-04-2008
Θέμα: Η διάσωση και ανάδειξη των ελληνικών αυτοχθόνων φυλών ζώων
Στην Ελλάδα, εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης, της ποικιλίας των κλιματικών της τύπων, της ορογραφικής της διαμόρφωσης και της ιστορίας της, τα είδη φυτών και ιδιαίτερα δένδρων, παρουσιάζουν πολύ μεγάλη γενετική βιοποικιλότητα, η οποία όμως δεν [...]

Μη σύννομες πράξεις στη Στελίδα Νάξου

Μιχάλης Παπαγιαννάκης
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς: ΠΕΧΩΔΕ, Εσωτερικών
11-04-2008
Θέμα: Μη σύννομες πράξεις στη Στελίδα Νάξου
Με αφορμή την καταγγελία του κ. Κοντόπουλου Ιωάννη, κάτοικος Νάξου και υποδιευθυντής 1ου Γυμνασίου, έρχονται στο φως σωρεία αυθαιρέτων και παράνομων πράξεων που έχουν διενεργηθεί στην περιοχή της Στελίδας της Νάξου.  Οι αυθαιρεσίες αυτές αναφέρονται σε υπέρβαση όρων δόμησης και κατατμήσεις [...]