Δημοσιεύσεις κατηγορίας 'Οκτώβριος 2008'

Οικολογική καταστροφή στις εκβολές του Πείρου

08/10/2008
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς: ΠΕΧΩΔΕ, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΘΕΜΑ: Οικολογική καταστροφή στις εκβολές του Πείρου
Tο φαινόμενο του μαζικού θανάτου ψαριών στις εκβολές του Πείρου ποταμού στον Αλισσό Αχαΐας, δημιούργησε για μια ακόμη φορά έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το ίδιο φαινόμενο είχε παρατηρηθεί το Νοέμβριο του 2007 και σύμφωνα με τους ελέγχους της Ειδικής υπηρεσίας [...]

Επικίνδυνα τοξικά απόβλητα από τον ΧΥΤΥ του Κουρουπητού Χανίων

Μιχάλης Παπαγιαννάκης
Βουλευτής Β’ Αθηνών                                                                                                                                                                06/10/2008
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς: ΠΕΧΩΔΕ, Εσωτερικών
ΘΕΜΑ : Επικίνδυνα τοξικά απόβλητα από τον ΧΥΤΥ του Κουρουπητού Χανίων
Όπως προκύπτει από αναλύσεις του Εργαστηρίου  Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, τα τοξικά κατάλοιπα που εκλύονται από το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (XYTY) των [...]

Παραχώρηση της ΚΕΔ προς την ΔΕΗ ΑΕ για εγκατάσταση μονάδας λιθάνθρακα στο Αλιβέρι

Μιχάλης Παπαγιαννάκης
Βουλευτής Β’ Αθηνών                                                                                                                                                                03/10/2008
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς: Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών
ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση της ΚΕΔ  προς την ΔΕΗ ΑΕ για εγκατάσταση μονάδας  λιθάνθρακα στο Αλιβέρι»
Η Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου,με την αρ. 696/488/20-06-2008  επιστολή της προς τη ΔΕΗ ΑΕ, τη βεβαιώνει  ότι προχωρούν κανονικά  οι διαδικασίες παραχώρησης [...]

Η ερυθρά ιλύ της Αλουμίνιο της Ελλάδας ρίχνεται ανεξέλεγκτα στον Κορινθιακό κόλπο

02/10/2008
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
ΘΕΜΑ: Η ερυθρά ιλύ της Αλουμίνιο της Ελλάδας ρίχνεται ανεξέλεγκτα
στον Κορινθιακό κόλπο
Οι εγκαταστάσεις της αλουμίνας και του αλουμινίου, (Αλουμίνιο της Ελλάδας) στον κόλπο της Αντίκυρας, παράγουν κάθε χρόνο 700.000-800.000 τόνους ερυθράς ιλύος (κόκκινης λάσπης) με υψηλή περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα, που επί 45 χρόνια πέφτουν μέσα στον Κορινθιακό. Είκοσι πέντε εκατ. τόνοι [...]