Δημοσιεύσεις κατηγορίας 'Προστασία Βιοποικιλότητας'

Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος (ΕΔΠΠ)

Χωρική πληροφορία δεδομένων Περιβάλλοντος.

 

 
Στο διαδυκτιακό ιστοτόπο… http://hermes.edpp.gr/
 

Ποικιλότητα ειδών της Ελλάδας

Ποικιλότητα ειδών της Ελλάδας
Πλούτος
Ο συνολικός αριθμός των ελληνικών ειδών ανώτερων φυτών είναι περίπου 5.500, με το συνολικό αριθμό γνωστών τάξων (είδη + υποείδη) να φθάνει τα 6.308. Η χλωρίδα των κατώτερων φυτών (Βρυοφύτων και Πτεριδοφύτων) της Ελλάδας δεν έχει μελετηθεί συστηματικά μέχρι σήμερα.
Επιπλέον, περίπου 2.000 είδη μυκήτων έχουν περιγραφεί μέχρι σήμερα, αριθμός που δεν είναι [...]

Δικαιώματα των Ζώων

Διεθνής Ένωση Δικαιωμάτων των Zώων, Παρίσι 1978
‘Αρθρο 1
Όλα τα ζώα γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη ζωή και στη δυνατότητα ύπαρξης.
‘Αρθρο 2
1. Ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε ζώου.
2. Ο άνθρωπος ανήκει στο ζωικό βασίλειο και δεν μπορεί να εξοντώνει ή να εκμεταλλεύεται τα άλλα είδη του ζωικού βασιλείου. Αντίθετα, οφείλει να χρησιμοποιεί τις [...]