Το Δέλτα του Έβρου στη μαύρη λίστα της Συνθήκης Ραμσάρ

7/5/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό:

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Θέμα: Το Δέλτα του Έβρου στη μαύρη λίστα της Συνθήκης Ραμσάρ

 

 

Λαθροθηρία, παράνομα κτίσματα, ελλιπή μέτρα φύλαξης, έντονη όχληση, υφαλμύρωση των υπόγειων υδάτων, διάβρωση και ρύπανση του εδάφους οδηγούν σε συνεχή μείωση του αριθμού σπάνιων ειδών πουλιών, καθώς και στη σταδιακή εξαφάνιση προστατευόμενων θηλαστικών.

Συγκεκριμένα, η κατάσταση στο Δέλτα του Έβρου, ένα εθνικό πάρκο διεθνούς οικολογικής αξίας, με επτά ενότητες βιοτόπων, 300 διαφορετικά είδη φυτών και σπάνιων πουλιών, κρίθηκε επισφαλής. Περιβαλλοντικές οργανώσεις, έχουν προτείνει στα συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης της Ραμσάρ την επανένταξη του στη «μαύρη λίστα» της Συνθήκης (τον κατάλογο Μοντρέ), προκειμένου να ασκηθεί πίεση για την προστασία του.

Ειδικότερα, η μείωση κάποιων ειδών σπάνιων πουλιών αγγίζει το 97%, ενώ άλλα είδη έχουν ήδη αφανιστεί. Διάσπαρτες παντού είναι οι καλύβες ψαράδων, κυνηγών και βοσκών, παράνομα κτίσματα ο αριθμός των οποίων αυξάνεται συνεχώς και τα οποία ενοικιάζονται σε λαθροθήρες, είτε «αξιοποιούνται» για τουριστικούς σκοπούς. Επιπλέον, η εγκατάσταση αντλιοστασίων για να στραγγίζονται οι πλημμυρισμένες εκτάσεις και η παράλληλη μείωση των βροχοπτώσεων έχουν προκαλέσει αύξηση της περιεκτικότητας των εδαφών του Δέλτα σε άλατα λόγω της εισροής θαλασσινού νερού.

Επειδή η υποβάθμιση τέτοιων περιοχών διεθνούς σημασίας, έχει σοβαρές επιπτώσεις για το περιβάλλον και το μέλλον των υδάτινων πόρων της χώρας,

Επειδή η διατήρηση του παράνομου κυνηγιού απειλεί τη πανίδα και αυξάνει τις καταπατημένες εκτάσεις με ανάλογη καταστροφή της χλωρίδας,

 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:

 

 

 

Ποια μέτρα θα πάρει με συντονισμένες διαχειριστικές δράσεις, ώστε να εξαλειφθεί η λαθροθηρία και να προστατευθεί αποτελεσματικά ο συγκεκριμένος βιότοπος.

 

 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Αμμανατίδου – Πασχαλίδου Ευαγγελία

 

Παπαγιαννάκης Μιχάλης