Μέτρα ανάπτυξης της ηλιακής ενέργειας στον οικιακό τομέα

 08-05-2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Ανάπτυξης

Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα: Μέτρα ανάπτυξης της ηλιακής ενέργειας στον οικιακό τομέα

 

 

 

 

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόοδο των κρατών μελών στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (24/4/2009), η Ελλάδα παραμένει ουραγός στην ανάπτυξη των ΑΠΕ, ενώ δεν έχει σημειώσει καμία ουσιαστική πρόοδο τα τελευταία χρόνια.

 

Σε 1 μήνα περίπου, ο Ν.3468/06 για τις ΑΠΕ συμπληρώνει τρία χρόνια ζωής, και παρά τις περί του αντιθέτου κυβερνητικές εξαγγελίες, οι ΑΠΕ όχι απλά δεν έχουν απογειωθεί, αλλά συνεχίζουν να εγκλωβίζονται στη γραφειοκρατία, τις υπηρεσίες των συναρμόδιων υπουργείων και τα οικονομικά αντικίνητρα για τους οικιακούς καταναλωτές. Σαν αποτέλεσμα, τα τελευταία χρόνια δεν προστίθενται στο Σύστημα περισσότερα από 100 – 150MW αιολικής ενέργειας. Αντίστοιχα, η ηλιακή ενέργεια συνεχίζει να βρίσκεται σε εμβρυακό στάδιο, παρά το τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον κυρίως λόγω της γραφειοκρατικής και χρονοβόρας διαδικασίας, αλλά και των απαγορευτικών –για τους οικιακούς καταναλωτές- διατάξεων.

 

Στις 5 Μαΐου, από το βήμα της Βουλής ανακοινώσατε ότι είναι έτοιμο το πακέτο μέτρων για την προώθηση των φ/β συστημάτων στα κτίρια. Ωστόσο, το σημαντικότερο εμπόδιο, δηλαδή η καταβολή ΦΠΑ στην εφορία από τους ιδιώτες, φαίνεται ότι παραμένει άλυτο, αχρηστεύοντας στην ουσία κάθε μέτρο που προτίθεστε να εφαρμόσετε για την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας στον οικιακό τομέα. Την ίδια ώρα, το Ευρωκοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει έως τις 30 Ιουνίου 2010, μείωση του ΦΠΑ σε όλες τις ανανεώσιμες τεχνολογίες στον οικιακό τομέα.

 

Κατόπιν όλων αυτών, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 

Ποια μέτρα σκοπεύετε να λάβετε ούτως ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης των ΑΠΕ και σε ποιο χρονοδιάγραμμα;

Θα εξετάσει επιτέλους το Υπουργείο Ανάπτυξης τη δημιουργία one stop shop, σύμφωνα με την επιτυχημένη εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών κρατών, ούτως ώστε να μην εγκλωβίζονται οι αιτήσεις στα συρτάρια των υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ και της ΡΑΕ;

Ποια λύση προκρίνουν τα συναρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομίας για το θέμα της καταβολής ΦΠΑ στην εφορία από τους ιδιώτες παραγωγούς (οικιακός τομέας) και σε ποιο χρονοδιάγραμμα;

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply