Σε λειτουργία η παράνομη χωματερή Μαρουλά Ρεθύμνου

Μιχάλης Παπαγιαννάκης
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΕΡΩΤΗΣΗ
30-11-2007
Προς τους κ.κ. Υπουργούς: ΠΕΧΩΔΕ και Εσωτερικών

Θέμα: Σε λειτουργία η παράνομη χωματερή Μαρουλά Ρεθύμνου

Η χωματερή του Μαρουλά στο Ρέθυμνο άρχισε να κατασκευάζεται το 1993 ως Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) με προϋπολογισμό 450.000.000 δρχ.. Η εναπόθεση των απορριμμάτων ξεκίνησε χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το έργο και πριν εξασφαλισθεί η προστασία της μεμβράνης στεγάνωσης, ενώ χρηματοδοτήθηκε πολλές φορές ακόμα και από την ΕΕ. Από το 1998 όπου και έληξε η άδεια λειτουργίας του ΧΥΤΑ ο χώρος είναι, και τυπικά πλέον, μια ανεξέλεγκτη και παράνομη χωματερή. Στην επίσημη αλληλογραφία, όμως, και στις δηλώσεις των αρμοδίων συνεχίζει να αναφέρεται ως ΧΥΤΑ και για το λόγο αυτό δίνεται χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE της Ε.Ε. (Αύγουστος του 1998). Το 2004 η Ε.Ε αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καθώς η προθεσμία που είχε δοθεί με «αιτιολογημένη γνώμη», με την οποία διαπίστωνε ότι ο ΧΥΤΑ του Μαρουλά δεν πληρεί τις διατάξεις της Κοινοτικής νομοθεσίας, παρήλθε χωρίς να ληφθεί κάποιο μέτρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όλα αυτά τα χρόνια, οι αρμόδιοι όχι μόνο δεν έκαναν τίποτα αλλά υποστήριζαν την λειτουργία της χωματερής με το επιχείρημα ότι δεν έχουν πού να πάνε τα σκουπίδια, αλλά μετά την παραπομπή δηλώθηκε από ελληνικής πλευράς ως καταληκτική ημερομηνία για το οριστικό κλείσιμο της χωματερής η 31/12/2006.
Ένα χρόνο μετά την καταληκτική ημερομηνία όχι μόνο εξακολουθεί να λειτουργεί ως ανεξέλεγκτη χωματερή με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά εδώ και έξι μήνες καπνίζει η χωματερή του Μαρουλά, εκλύοντας στην ατμόσφαιρα διοξίνες και άλλες τοξικές ουσίες. Επιπλέον, μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει μετρήσεις για διοξίνες όπως επίσης, όλα αυτά τα χρόνια, δεν ελέγχθηκε ποτέ αν έχουν ρυπανθεί και σε ποιό βαθμό τα υπόγεια νερά.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
- Είναι σε γνώση των αρμόδιων υπουργείων η λειτουργία της παράνομης χωματερής Μαρουλά;
- Ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν και με ποιες συντονισμένες ενέργειες θα προωθήσουν την άμεση διακοπή της λειτουργίας της χωματερής και την αποκατάσταση του χώρου;

Ο ερωτών βουλευτής

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Leave a Reply