Ερωτηματικά για την ύπαρξη αμιάντου στο Λιτόχωρο

ΕΡΩΤΗΣΗ
29-11-2007
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε,
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Ερωτηματικά για την ύπαρξη αμιάντου στο Λιτόχωρο

Μετά από δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο για << χιλιάδες κυβικά μέτρα υλικού που περιέχει αμίαντο και έχουν εγκαταλειφθεί στο λατομείο της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Λιτοχώρου από τεχνική εταιρεία την περίοδο του 2003>>, και μετά από ερώτηση του Νομαρχιακού Συνδυασμού <<Για μια άλλη Πιερία>> στο Νομαρχιακό Συμβούλιο της Πιερίας στις 7/3/07 για την ύπαρξη του αμιάντου, η απάντηση του Νομάρχη ήταν ότι στάλθηκε συνεργείο για συλλογή δειγμάτων για εξέταση. Ύστερα από πολλές διαδικασίες η τελική απάντησή τους ήταν ότι το υλικό τελικά δεν εστάλη για εξέταση και ότι η δημόσια ενημέρωση έγινε με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έγιναν στο υλικό αυτό στις 10/5/04 από το Ι.Γ.Μ.Ε, όπου αποδεικνύονταν υψηλή περιεκτικότητα σε αμίαντο, πάνω από 8%.
Σε ερώτηση που έγινε στη συνεδρίαση του νομαρχιακού συμβουλίου από τον εκπρόσωπο του Νομαρχιακού συνδυασμού <<Για μια άλλη Πιερία>> στις 26/6/07, η απάντηση του Νομάρχη ήταν ότι επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ σε Κοινοπραξία για την παρουσία του αμίαντου στο λατομείο του Λιτοχώρου, για την οποία προφανώς ευθύνεται η εν λόγω κοινοπραξία.
Τόσο μεγάλα και σημαντικά προβλήματα δεν λύνονται μόνο με την επιβολή προστίμου αλλά με την ριζική λύση του προβλήματος, που δεν είναι άλλη από την απομάκρυνση του επικίνδυνου υλικού με ενταφιασμό και με όλους τους κανόνες που ισχύουν από την ελληνική νομοθεσία. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, πράγμα που τεκμηριώνεται και από την υπουργική απόφαση 82/2003 (ΦΕΚ-1045/β/29-07-03), όπου έχουμε την πλήρη εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά η χρήση του αμίαντου και των παραγώγων αυτού.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν, ώστε να λυθεί ολοκληρωτικά το πρόβλημα της παρουσίας αμιάντου, του τόσο επικίνδυνου αυτού υλικού για την υγεία των πολιτών της γύρω περιοχής;

Ο ερωτών βουλευτής

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Leave a Reply