Γήπεδο Πανιωνίου

ΕΡΩΤΗΣΗ
28-11-2007
Προς τον κ. Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ

Στη Νέα Σμύρνη υπάρχει η έκταση 27,5 στρεμμάτων του Σταδίου Πανιωνίου που είναι δημοτική ιδιοκτησία και έχει παραχωρηθεί η χρήση του από το 1940 στον Ερασιτέχνη Πανιώνιο. Ο χώρος αυτός με το από 7-2-1931 Διάταγμα Ρυμοτομίας της Νέας Σμύρνης, εγκριθέν με το ΦΕΚ 450/Δ/1935 περιλαμβάνεται στους ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ χώρους του Δήμου Νέας Σμύρνης. Σύμφωνα με το Π.Δ. ΦΕΚ 184/Α/29-7-1949 ο ως άνω χώρος χαρακτηρίστηκε ως Γυμναστικό Στάδιο Πανιωνίου Γ.Σ.Σ. και επιπλέον καταργήθηκε η δυτική και μεσημβρινή πρασιά του.
Η παραπάνω χρήση του χώρου φαίνεται με τους σχετικούς συμβολισμούς στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Νέας Σμύρνης 1987 και στην Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης 1988. Από τις αρχές του παρόντος έτους υπήρξε πρόταση του ερασιτέχνη Πανιωνίου που με οριακή πλειοψηφία ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο στις 16/7/2007. Η πρόταση προβλέπει καθαίρεση και επανακατασκευή των εκεί αθλητικών εγκαταστάσεων, υπογειοποίηση τους κατά μέγα μέρος και επιπλέον ανέγερση 4 πολυωρόφων κτιρίων για εμπορικά καταστήματα και γραφεία προς οικονομική εκμετάλλευση συνολικής επιφανείας 16000 m2.
Χρήσεις δηλαδή καθ’ υπέρβαση και κατ’ αντίθεση προς τα ως άνω αναφερόμενα Διατάγματα και με συνολική κάλυψη μεγαλύτερη (56%) της επιτρεπόμενης (50%).
Σημειωτέον ότι τα Διατάγματα αυτά και τις χρήσεις γης που καθορίζουν επιβεβαίωσε η Πολεοδομία Αργυρούπολης σε πρόσφατη γνωμάτευση που έδωσε μετά από αίτημα Κίνησης Πολιτών.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
- Ποια η θέση του Υπουργείου για το ενδεχόμενο κατασκευής τέτοιων γιγαντιαίων εγκαταστάσεων με μη εγκεκριμένες χρήσεις στον συγκεκριμένο χώρο του Σταδίου Πανιωνίου, κοντά στο κέντρο του ασφυκτικά πυκνοδομημένου πολεοδομικού ιστού της Νέας Σμύρνης που θα δυναμιτίσουν και θα υποβαθμίσουν δραματικά τη ζωή όχι μόνο των περιοίκων αλλά και όλης της πόλης;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Γρηγόρης Ψαριανός

Γιάννης Δραγασάκης

Leave a Reply