Χωματερή σε αρχαιολογικό χώρο στη Νέα Μάκρη

ΕΡΩΤΗΣΗ
28-11-2007
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε,
Εσωτερικών
Πολιτισμού

Θέμα: Χωματερή σε αρχαιολογικό χώρο στη Νέα Μάκρη

Στην περιοχή Μπρέξιζα της Ν. Μάκρης και συγκεκριμένα εντός των χώρων της πρώην Αμερικανικής Βάσης, λειτουργεί Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) πριν από το 2002, στον οποίο εκτός των κλαδιών απορρίπτονται κάθε είδους υλικά. Ο μεγαλύτερος χώρος της πρώην Αμερικανικής Βάσης έχει χαρακτηρισθεί από το 1992 αρχαιολογικός χώρος με Α’ και Β’ Ζώνη Προστασίας, λόγω της γειτνίασης με τον αρχαιολογικό χώρο της Μπρέξιζας. Ο χώρος στον οποίο λειτουργεί ο ΧΑΔΑ υπήρχαν παλαιότερα γήπεδο αθλοπαιδιών, χώρος αναψυχής περιπάτου και οι δύο λίμνες μονάδας βιολογικού καθαρισμού.
Οι κίνδυνοι και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά, απόρριψη και συμπίεση των σκουπιδιών είναι πολλοί και προφανείς:
Η εισροή ομβρίων στο ΧΑΔΑ – ο οποίος διατρέχεται από ρέμα – και η διαρροή στραγγισμάτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα λόγω μικρής απόστασης από τη θάλασσα.
Κίνδυνος πυρκαγιάς κατά τους θερινούς μήνες
Αλλοίωση της φυσικής βλάστησης
Διασπορά βιοαερίων σε κατοικημένη περιοχή
Οπτική όχληση και υποβάθμιση καθώς και δυσκολία επέκτασης των αρχαιολογικών ανασκαφών
Η επιβολή προστίμου στο Δήμο Ν. Μάκρης από τη Δ/νση Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής δεν συνέτισε το Δήμο για την αποκατάσταση του εν λόγω χώρου. Οι κάτοικοι αναζητούν λύσεις σε περιβαλλοντικές εταιρίες προκειμένω να ευαισθητοποιηθεί το κράτος.
Για όλα τα παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
- Θα ληφθούν μέτρα για την άμεση αποκατάσταση του χώρου;
- Είναι σε γνώση του Υπουργείου Πολιτισμού η λειτουργία ΧΑΔΑ σε χαρακτηρισμένο αρχαιολογικό χώρο;

Ο ερωτών βουλευτής

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Leave a Reply