Να μην ανασταλεί η απαγόρευση του κυνηγιού

ΕΡΩΤΗΣΗ
23-11-2007
Προς τον κ. Υπουργό:
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Να μην ανασταλεί η απαγόρευση του κυνηγιού

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 9/11/2007 υπέγραψε νέα ρυθμιστική για το κυνήγι, που αναστέλλει την προηγούμενη ρυθμιστική του Υπουργείου στις 9.8.2007 και ταυτόχρονα παραβλέπει την υπ. αριθ. 1210/2007 Απόφαση του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία απαγορευόταν μέχρι τα Χριστούγεννα τουλάχιστον το κυνήγι σε ολόκληρη τη χώρα εξαιτίας των πυρκαγιών του καλοκαιριού, οι οποίες απέφεραν τεράστιες καταστροφές στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον της χώρας. Συγκεκριμένα, η απόφαση του ΣτΕ ανέφερε ότι, «η απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης που επιτρέπει το κυνήγι δεν έχει στηριχθεί σε ειδικές μελέτες που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των καταστροφών από τις πυρκαγιές στη βιολογική ισορροπία των ειδών της άγριας πανίδας».

Η απόφαση του ΣτΕ στηρίχθηκε μεταξύ άλλων: στην τρομερή καταστροφή του περιβάλλοντος από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, στην απουσία ειδικής μελέτης, αλλά και στο άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος που ορίζει πως το Κράτος υποχρεούται να προστατεύει το φυσικό περιβάλλον. Η νέα ρυθμιστική φυσικά δεν λαμβάνει υπόψη τίποτα από τα παραπάνω και για να ανασταλεί με νέα απόφαση του ΣτΕ πιθανόν θα χρειαστεί καιρός, ίσως μάλιστα να φτάσουμε στο τέλος της κυνηγετικής περιόδου. Η ζημία, όμως, που θα έχει ήδη υποστεί το περιβάλλον θα είναι, πολύ πιθανόν, τεράστια.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
- Προτίθεται να ανακαλέσει άμεσα κάθε ρυθμιστική για το κυνήγι και να μην εκδοθεί νέα, αν δεν συσκεφθούν και ληφθούν υπόψη όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών, οικολογικών και φιλοζωικών οργανώσεων;
- Προτίθεται να προβεί στη λήψη άμεσων μέτρων, με τη μέγιστη αυστηρότητα, ώστε να προστατευθεί το περιβάλλον και να μην έχουμε παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Ευαγγελία Αμμανατίδου - Πασχαλίδου

Νικόλαος Τσούκαλης

Leave a Reply