Προώθηση τεχνολογιών που εξοικονομούν ενέργεια και προστατεύουν το περιβάλλον

Μιχάλης Παπαγιαννάκης
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΕΡΩΤΗΣΗ
21-11-2007
Προς τον κ. Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα: Η Ελλάδα επιμένει να μην αξιοποιεί τις δυνατότητες για προώθηση τεχνολογιών που εξοικονομούν ενέργεια και προστατεύουν το περιβάλλον

Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών αγνόησε όχι μόνο την υπόσχεσή του προς τις περιβαλλοντικές οργανώσεις ότι η «Ελλάδα θα υποστηρίξει το αίτημά τους για μείωση συντελεστών ΦΠΑ, όταν επανέλθει το θέμα στο Συμβούλιο» αλλά και τις προεκλογικές υποσχέσεις του Πρωθυπουργού για ενίσχυση των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την «πράσινη» ενέργεια, αφού στο τελευταίο Συμβούλιο Ecofin, δεν πρότεινε ειδικό καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ για τις τεχνολογίες εξοικονόμησης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στο εν λόγω Συμβούλιο Ecofin τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επανακατέθεσαν τις προτάσεις τους σχετικά με τα προϊόντα που θα υπαχθούν σε καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ, προκειμένου μέσα στο 2008 να ξεκινήσει η επεξεργασία τους από τις κοινοτικές υπηρεσίες και η σχετική διαπραγμάτευση τους.
Η Ελλάδα, για ακόμη μια φορά, παρέλειψε να συμπεριλάβει στην πρόταση της τα προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παρ’ όλο που έχει δηλώσει εδώ και τρία χρόνια σε επιστολή του Υπουργείου προς Greenpeace ότι «η χώρα μας προτίθεται να υποστηρίξει το αίτημα για μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε ΑΠΕ όταν επανέλθει το θέμα προς συζήτηση στο Συμβούλιο».
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα δεν έχει κάνει ποτέ χρήση του δικαιώματος που της παρείχε η Έκτη Οδηγία περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών , των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας : ομοιόμορφη φορολογική βάση (77/388/ΕΟΚ) για επιβολή χαμηλότερων συντελεστών ΦΠΑ σε τεχνολογίες και υπηρεσίες που αποδεδειγμένα εξοικονομούν ενέργεια και προστατεύουν το περιβάλλον. Την ίδια ώρα η Ελλάδα εφαρμόζει χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στο φυσικό αέριο και τον ηλεκτρισμό (9%), που αντικειμενικά αντιστρατεύονται τεχνολογίες όπως τα ηλιοθερμικά, στα οποία ισχύει ο υψηλός συντελεστής ΦΠΑ 19%.
Επειδή το θέμα κρίνεται αρκετά σοβαρό, καθώς με αυτή την κίνησή του το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει συνολικά το θέμα του περιβάλλοντος, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
- Γιατί δεν φρόντισε να υποβάλει στο Συμβούλιο Ecofin πρόταση για να υπαχθούν σε καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ σε τεχνολογίες και υπηρεσίες που αποδεδειγμένα εξοικονομούν ενέργεια και προστατεύουν το περιβάλλον;

Ο ερωτών βουλευτής

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Leave a Reply