Οι διαφημιστικές πινακίδες προκαλούν και οι αρμόδιοι σιωπούν

Μιχάλης Παπαγιαννάκης
Βουλευτής Β’ Αθηνών

ΕΡΩΤΗΣΗ
13-11-2007

Προς τους  κ.κ. Υπουργούς:
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Εσωτερικών

Θέμα: Οι διαφημιστικές πινακίδες προκαλούν και οι αρμόδιοι σιωπούν

Το οξύ πρόβλημα με τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας επανήλθε στην επικαιρότητα με τραγικό τρόπο για μια ακόμη φορά, αφού στοίχισε τη ζωή διερχόμενου οδηγού. Μελέτη του ΤΕΕ αναδεικνύει και πάλι το σημαντικό πρόβλημα το οποίο όχι μόνο παραμένει άλυτο αλλά και οξύνεται καθημερινά. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή το 70% των διαφημιστικών πλαισίων είναι παράνομο ή αυθαίρετο. Σε πείσμα της πραγματικότητας που βάζει σε κίνδυνο τη ζωή διερχόμενων οδηγών και προκαλεί συχνά με το αντιαισθητικό θέαμα που παρουσιάζουν, η τάση ανάρτησης διαφημιστικών πινακίδων μάλιστα σε αυτούς τους δρόμους είναι αυξητική καθώς καθημερινά νέες πινακίδες κάνουν την εμφάνισή τους.
Ως γνωστόν, οι διαφημιστικές πινακίδες απευθύνονται στο οπτικό πεδίο των διερχόμενων οδηγών καθώς αυτό αποτελεί το μαζικότερο και άμεσα εναλλασσόμενο κοινό. Το πρόβλημα συνίσταται στο γεγονός ότι οι πινακίδες, που έχουν ως κύριο σκοπό την απόσπαση της προσοχής των πολιτών –στη συγκεκριμένη περίπτωση των οδηγών- δημιουργούν πολύ σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια σε δρόμους όπως οι προαναφερθέντες, με μεγάλο δηλαδή φόρτο αυτοκινήτων και με αυξημένο όριο ταχύτητας.  Η Δημόσια Διοίκηση, στο σύνολό της, δείχνει να μην την ενδιαφέρει να είναι σύννομη με τις 909-910/07 αποφάσεις του Σ.τ.Ε για το άμεσο ξήλωμα αυτών των παγίδων θανάτου, που κατά εκατοντάδες χιλιάδες καταλαμβάνουν τους κοινόχρηστους χώρους και γίνονται αιτία ατυχημάτων. Επίσης δεν συμμορφώνεται με την 34/23-5-2007 επείγουσα εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών προς τις 13 Περιφέρειες της χώρας, για το άμεσο ξήλωμα αυτών των παγίδων θανάτου.

Με δεδομένα τα παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
• Με ποια άμεσα μέτρα θα αντιμετωπισθούν οι παράνομες και επικίνδυνες διαφημιστικές πινακίδες οι οποίες, βάσει του νόμου, θα έπρεπε να έχουν απομακρυνθεί εδώ και χρόνια και πώς θα αποφευχθεί επιτέλους η τάση να τοποθετούνται συνεχώς καινούργιες επιδεινώνοντας ακόμα περισσότερο την κατάσταση;

Ο ερωτών βουλευτής

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Leave a Reply