Η λίμνη Κορώνεια οδηγείται σε εξαφάνιση

ΠΡΟΣ:
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, κ. Γιώργο Σουφλιά
Υπουργό Εσωτερικών, κ. Προκόπη Παυλόπουλο

Κύριοι Υπουργοί,

Η λίμνη Κορώνεια είναι ένας από τους σημαντικότερους υδροβιοτόπους της χώρας μας, που προστατεύεται από τη Συνθήκη Ραμσάρ και συγκαταλέγεται στις προστατευόμενες περιοχές «ΦΥΣΗ 2000». Αυτή η «προστασία» δεν εμπόδισε καθόλου τα τελευταία χρόνια την αρνητικότατη εξέλιξη της κατάστασης της λίμνης κάτω από την πίεση της βιομηχανικής, γεωργικής και αστικής «ανάπτυξης» στις γειτονικές της περιοχές: υπεράντληση υδάτων, απόβλητα κάθε είδους κλπ. Η παρατεταμένη ανομβρία ενίσχυσε αυτές τις εξελίξεις, και σήμερα η λίμνη ουσιαστικά οδηγείται σε εξαφάνιση.

Η Επιτροπή της ΕΕ, μετά από σωρεία καταγγελιών και κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξεκίνησε τη διαδικασία εναντίον της Ελλάδας για έλλειψη κατάλληλου καθεστώτος προστασίας της λίμνης κατά παράβαση του κοινοτικού και ελληνικού δικαίου. Την διαδικασία αυτή την τερμάτισε το 2006, θεωρώντας ότι ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα με ένα αναθεωρημένο σχέδιο προστασίας και αποκατάστασης. Αυτό το σχέδιο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με 26.910.000 ευρώ, το δε χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του λήγει στις 31.12.2008. Ωστόσο έως τώρα η απορρόφηση του είναι μηδενική, η δε κατάσταση της λίμνης επιδεινώνεται. Παρατηρείται υπερσυγκέντρωση τοξικών ουσιών στα ελάχιστα εναπομένοντα ύδατα, πράγμα που οδήγησε εκατοντάδες πουλιά στο θάνατο, ενώ εξαφανίστηκαν και τα μικρά ψάρια που είχαν μεταφερθεί στη λίμνη από το Στρυμονικό κόλπο.

Για το αναθεωρημένο σχέδιο που προαναφέρθηκε Φορέας Υλοποίησης είναι η Νομαρχία Θεσσαλονίκης, ενώ έχει οριστεί και επιτροπή παρακολούθησης των προβλεπόμενων έργων. Έως τώρα πάντως τίποτε δεν έχει γίνει, άσχετα από τους λόγους που επικαλούνται οι διάφοροι παράγοντες της κεντρικής ή της τοπικής διοίκησης.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

- Σκοπεύει η Κυβέρνηση να πάρει νέα και έκτακτα μέτρα για να γίνει την τελευταία έστω στιγμή μια απόπειρα σωτηρίας της λίμνης και αποκατάστασης της; Θα προλάβει να απορροφήσει τα διαθέσιμα κονδύλια από την ΕΕ ή προβλέπει πρόσθετα εθνικά κονδύλια;

- Πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει το ειδικό πρόβλημα της αναποτελεσματικότητας του Φορέα Υλοποίησης και των λοιπών οργανωτικών ρυθμίσεων που είχε αποφασίσει και που εμφανώς πια δεν είναι σε θέση να προωθήσουν λύσεις για τη σωτηρία της λίμνης;

- Ειδικότερα, μπορεί η Κυβέρνηση να μας δώσει ένα έστω και ενδεικτικό κατάλογο των πράξεων και παραλείψεων που οδήγησαν στη θλιβερή κατάσταση της λίμνης, καθώς και τους υπευθύνους φορείς τους, επιχειρήσεις, γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, τοπικές αρχές, νομαρχιακές και περιφερειακές αρχές ; Και με ποιόν τρόπο σκοπεύει να οδηγήσει όλους αυτούς στο να ενεργοποιηθούν και να εκπληρώσουν τα καθήκοντα τους; Μήπως θα ήταν σκόπιμο να ανατεθεί το έργο της σωτηρίας της λίμνης σε νέο φορέα, ανεξάρτητο από τις τοπικές και περιφερειακές διασυνδέσεις και πελατειακές σχέσεις, σε συνεργασία και με αναγνωρισμένες περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως έγινε και σε άλλες περιπτώσεις;
Ο ερωτών βουλευτής
Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Leave a Reply