Έργο παράκαμψης στο «Κόκκινο Νερό»

Μιχάλης Παπαγιαννάκης
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΕΡΩΤΗΣΗ
28-03-2008
Προς τον  Υπουργό
ΠΕΧΩΔΕ

Θέμα: Έργο παράκαμψης στο «Κόκκινο Νερό»

Το έργο της χάραξης δρόμου για την παράκαμψη του Κόκκινου Νερού στο Νομό Λάρισας, είναι ένα ακόμη έργο που σχεδιάζεται πρόχειρα και χωρίς ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντική προστασία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η χάραξη περνάει μέσα σε ένα ρέμα ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας για την περιοχή (το πολυδιαφημισμένο Ρέμα Καλυψούς) που καλύπτεται από αιωνόβιους νεροπλάτανους και διαθέτει φυσικές αναβαθμίδες αναχαίτισης των νερών από κόκκινους ογκόλιθους. Ο άνω ρους του ρέματος που έχει δύο κλάδους, λόγω της εκτεταμένης διήθησης λειτουργεί ως φυσική αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού του Κόκκινου Νερού.
Το έργο της χάραξης του δρόμου απαιτεί την κατάργηση των δύο κλάδων του νερού και της εκτροπής του ενός στον άλλο, την κοπή μεγάλου αριθμού πλατάνων, την εκχέρσωση από τη βλάστηση και τους ογκόλιθους της δεξιάς όχθης του ρέματος, μπαζώματα και μπετόν για τη στήριξη του δρόμου σε μήκος 750-800 μέτρα, με τελική κατάληξη της παρέμβασης του έργου σε απόσταση μόλις 150-200 μέτρα από τη θάλασσα. Για το έργο όμως αυτό διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δεν υπάρχει υδρογεωλογική μελέτη για αποφυγή φαινομένων υφαλμύρωσης του εδάφους από την πλευρά της θάλασσας, δεν υπάρχει μελέτη φυτοκάλυψης απαραίτητη για τέτοιου τύπου παρεμβάσεις για αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, δεν υπάρχει τέλος μελέτη εγκατάστασης του εργοταξίου που πολλές φορές προκαλεί ανήκεστες βλάβες στο περιβάλλον.
Στα επιχειρήματα πως διαφορετική χάραξη του δρόμου (δηλαδή εκτός ρέματος) σταματά από το καθεστώς Natura που υπάρχει στην περιοχή και από την  Αρχαιολογική Υπηρεσία δεν ευσταθούν καθότι:: Το καθεστώς Natura δεν απαγορεύει την διεύλεση δρόμων εφόσον ληφθούν τα κατάλληλα περιβαλλοντικά μέτρα και η Αρχαιολογική Υπηρεσία ουδέποτε απέκλεισε την εκτέλεση έργου παρά μόνον «όταν ένα έργο θα κατέστρεφε ένα σημαντικό εύρημα (αρχαία πόλη, θέατρο, κλπ)».
Για όλα τα παραπάνω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
- Σκοπεύετε να διαφυλάξετε μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, όπως το «Κόκκινο Νερό» επανασχεδιάζοντας το δρόμο με παράκαμψή του ;

Ο ερωτών βουλευτής

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Leave a Reply