Το Κόστος Διαχείρισης του Γ’ ΚΠΣ

Μιχάλης Παπαγιαννάκης
Βουλευτής Β’ Αθηνών

ΕΡΩΤΗΣΗ
27-03-2008

Προς τον κ. Υπουργό:
Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα: Το Κόστος Διαχείρισης του Γ’ ΚΠΣ

Από τον προτεινόμενο Προϋπολογισμό του 2008 και ειδικά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, λείπουν σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στις πιστώσεις Διαχείρισης του Γ’ ΚΠΣ αλλά και της πηγής χρηματοδότησής της, δηλαδή αν οι πιστώσεις προέρχονται από κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους ή εξ αμφοτέρων.
Η Διαχείριση πραγματοποιείται από έναν δαπανηρό και «παράλληλο» με τη Δημόσια Διοίκηση (Ν. 2860/2000) πολυάριθμο μηχανισμό (στελέχη, πολυάριθμα ΔΣ, Τεχνικοί, Σύμβουλοι, επιτροπές κλπ, κλπ), αφήνοντας συγχρόνως τη Δημόσια Διοίκηση στο περιθώριο. Το κόστος του μηχανισμού αυτού διογκώνεται συνεχώς, σύμφωνα με το νέο νόμο για τη διαχείριση του ΕΣΠΑ 2007-2013, με αποδόσεις δυσανάλογες του μεγέθους του  (65% απορρόφηση των πόρων του Γ’ ΚΠΣ σύμφωνα με τα στοιχεία της 10ης Επιτροπής Παρακολούθησης τον Ιούνιο του 2007).

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
- Σε τι ποσό (μισθοδοσία, δαπάνες λειτουργίας, τεχνικοί σύμβουλοι, εξοπλισμός, κλπ.) ανά έτος ανέρχεται το κόστος Διαχείρισης του Γ’ ΚΠΣ από την έναρξή του το 2000;
- Σε τι ποσοστό ετησίως επί των Δημοσίων Δαπανών για έργα και δράσεις του Γ’ ΚΠΣ ανέρχεται αυτό;
- Οι δαπάνες αυτές προέρχονται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους;

Ο ερωτών βουλευτής

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Leave a Reply