Αποτελέσματα έρευνας για προστασία από τσουνάμι

Μιχάλης Παπαγιαννάκης
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΕΡΩΤΗΣΗ
13-3-2007
Προς τον  Υπουργό
Εσωτερικών

Θέμα: Αποτελέσματα έρευνας για προστασία  από τσουνάμι

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες , είναι αβάσιμη η  αντίληψη πως στην Ελλάδα δεν υπάρχει κίνδυνος για εμφάνιση τσουνάμι . Έπίσης , με  δεδομένη την  διεθνή εμπειρία, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μέτρα προστασίας που περιορίζουν τους κινδύνους ενός τσουνάμι .
Η άποψη του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου είναι πως «Η ερευνητική και τεχνολογική πρόοδος που επετεύχθη στα θέματα των τσουνάμι κατά την τελευταία 12ετία στην Ελλάδα υπήρξε εξαιρετικά σημαντική»
Παρόλ΄αυτά, δέκα σχεδόν χρόνια από την έναρξη των πρώτων ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα γύρω από συστήματα παρακολούθησης και προειδοποίησης σεισμών και τσουνάμι, δεν υπάρχουν μελέτες που να καθορίζουν τη χωροταξική κατανομή του κινδύνου στην παράκτια ζώνη , δεν υπάρχουν σχέδια έκτατης ανάγκης για την έγκαιρη δράση των αρχών, δεν έχει γίνει κανένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης από τα ΜΜΕ για τον τρόπο αντίδρασης των πολιτών στις παράκτιες ζώνες.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
- Ποιο είναι το ποσό των χρημάτων που έχει επενδυθεί για τη δημιουργία εθνικού συστήματος σεισμογράφων – τσουναμογράφων , πόσοι είναι και που βρίσκονται τοποθετημένοι , που τηρούνται τα δεδομένα καταγραφής και με ποια διαδικασία το σύνολο των δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλη την επιστημονική κοινότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο ;
- Υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τσουνάμι και ποιες περιοχές της παράκτιας ζώνης περιλαμβάνει ;

Ο ερωτών βουλευτής

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Leave a Reply