Έλεγχοι και επιβαλλόμενα πρόστιμα σε πρατήρια καυσίμων για διαπιστωθείσες παραβάσεις

ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ KAI
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: Έλεγχοι και επιβαλλόμενα πρόστιμα σε πρατήρια καυσίμων για διαπιστωθείσες
παραβάσεις.

Αναφέρεται ότι οι τιμές λιανικής πώλησης που διαμορφώνονται στα πρατήρια καυσίμων, λόγω της ανυπαρξίας του ανταγωνισμού, είναι υψηλές και πλήττουν το εισόδημα των καταναλωτών.

Σε πρόσφατα δημοσιεύματα αναφέρεται ότι κατά το πρώτο δίμηνο του έτους 2008 σε ελέγχους που διενεργήθηκαν από τα Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (Κ.Ε.Δ.Α.Κ.), διαπιστώθηκαν 145 παραβάσεις για νοθεία των καυσίμων από τα πρατήρια πώλησης καυσίμων και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 2,7 εκατ. ευρώ, πολλά δε από τα πρατήρια φέρονται να είναι υπότροπα παράνομων ενεργειών.

Επειδή το φαινόμενο της νοθείας των καυσίμων φέρεται να παρουσιάζει αυξητικές τάσεις με αποτέλεσμα να πλήττονται οι καταναλωτές και το περιβάλλον από την συντελούμενη αισχροκέρδεια,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Ποιος είναι ο αριθμός των ελέγχων που διενεργήθηκαν κατά την τελευταία τριετία (2005, 2006, 2007) από τα Κ.Ε.Δ.Α.Κ. κατά διοικητική περιφέρεια και ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών;
Ποιο το ύψος των προστίμων που επιβλήθηκαν με τις αρχικές αποφάσεις και ποια ποσά τελικά εισπράχτηκαν μετά από την εκδίκαση της προσφυγής των προσφυγόντων παραβατών;
Ποιος είναι ο αριθμός των ελέγχων που διενήργησαν τα Κ.Ε.Δ.Α.Κ. κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2008, ποια πρόστιμα επιβλήθηκαν και ποιος ο αριθμός των παραβατών που άσκησαν προσφυγή κατά των επιβληθέντων προστίμων;

Να κατατεθούν πλήρη στοιχεία για τα ανωτέρω.

21.4. 2008
Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Leave a Reply