Μόλυνση του ποταμού Νέστου

23/5/2008
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κκ. Υπουργούς:
- ΠΕΧΩΔΕ
- Εσωτερικών
- Εξωτερικών

Θέμα: Μόλυνση του ποταμού Νέστου

Ο ποταμός Νέστος είναι πηγή ζωής για τους Νομούς Δράμας και Ξάνθης. Στα υδροηλεκτρικά του φράγματα παράγεται ηλεκτρική ενέργεια, αρδεύει μεγάλες περιοχές, κατά μήκος του αναπτύσσονται δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού. Επίσης, παρουσιάζει και τεράστιο οικολογικό ενδιαφέρον λόγω του αισθητικού δάσος και το δέλτα του ποταμού που είναι ενταγμένο στη συνθήκη Ramsar.
Παρόλα αυτά είναι πλέον μόνιμο φαινόμενο, ιδίως μετά από μεγάλες βροχοπτώσεις, η μόλυνση των νερών του Νέστου από κάθε είδους απορρίμματα, (οικιακά, συσκευές, συσκευασίες και υπολείμματα φυτοφαρμάκων, νεκρά ζώα), τα οποία παρασυρόμενα από τις παράνομες χωματερές που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού εντός και εκτός συνόρων της χώρας, αποτίθενται στις όχθες και στα φράγματά του. Η μόλυνση των νερών του ποταμού και η υποβάθμιση της αισθητικής του εικόνας έχει αρνητικές συνέπειες στην οικονομία της περιοχής, στη δημόσια υγεία, αλλά και στην ισορροπία του οικοσυστήματος.
Η Νομαρχία Δράμας και το Γραφείο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας που έχει στην ευθύνη του τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, δεν ελέγχουν όλους τους δείκτες μόλυνσης των νερών του ποταμού, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να ανησυχούν ακόμα και για πιθανή ραδιενεργό ρύπανση του ποταμού από ορυχεία ουρανίου στη Βουλγαρία.
Ο καθαρισμός του ποταμού από τα απορρίμματα που μεταφέρει πρέπει να γίνεται άμεσα και αποτελεσματικά προκειμένου να αποφεύγεται η ανάπτυξη παθογόνων οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη υδατογενών ασθενειών επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία.
Κατόπιν των παραπάνω:
Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:
- Τι μέτρα πρόκειται να πάρουν ώστε σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς της Βουλγαρίας να προχωρήσουν στον έλεγχο και περιορισμό της μόλυνσης του Νέστου;
- Θα ενισχύσουν και θα συστηματοποιήσουν τις μετρήσεις για την ποιότητα των νερών;
- Θα ενισχύσουν οικονομικά τους τοπικούς Δήμους προκειμένου να είναι σε θέση να καθαρίζουν τον ποταμό από τα απορρίμματα;
Οι ερωτώντες βουλευτές

Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Leave a Reply