Επιτακτική η εύρεση λύσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων στην Αν. Μακεδονία και Θράκη

16-05-2008

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κκ. Υπουργούς:
-ΠΕΧΩΔΕ
-Εσωτερικών
-Μακεδονίας και Θράκης

Θέμα: Επιτακτική η εύρεση λύσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων
στην Αν. Μακεδονία και Θράκη

Μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου του 2008 η περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης πρέπει να καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Ταμείο Συνοχής, που θα χρηματοδοτήσει τα έργα με 23 εκατ. ευρώ. Αν δεν το κάνει, το κόστος θα μετακυληθεί στους 55 δήμους της περιφέρειας. Αν η προθεσμία παρέλθει, χάνονται τα κονδύλια κι αυτό θα σημάνει περαιτέρω επιβάρυνση για τα ταμεία των 55 δήμων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σημειώνουμε ότι την 1η Ιανουαρίου του 2009 το πρόβλημα πρέπει να έχει λυθεί σύμφωνα με τις δεσμεύσεις μας στην ΕΕ.
Ο τροποιημένος σχεδιασμός της περιφέρειας προβλέπει σήμερα τη δημιουργία δύο Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), του ανατολικού χώρου σε περιοχή έξω από την Αλεξανδρούπολη και του δυτικού χώρου σε περιοχή του νομού Καβάλας. Για την πρώτη περίπτωση έχει γίνει η αρχική χωροθέτηση, αλλά δεν υπάρχει η παραμικρή μελέτη. Για τη δεύτερη περίπτωση, για το νομό Καβάλας, δεν έχει βρεθεί ακόμη ο χώρος που θα φιλοξενήσει το ΧΥΤΥ.
Ο σχεδιασμός για όλη την περιφέρεια προβλέπει ότι δορυφορικά των ΧΥΤΥ θα στηθούν Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και Κέντρα Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), όπου θα γίνεται ουσιαστικά η προσυγκέντρωση των απορριμμάτων και η πρώτη διαλογή τους, πριν μεταφερθούν για την τελική επεξεργασία τα υπολείμματά τους.
Με βάση τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:
- Υπάρχει σχέδιο πρότασης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ώστε να κατατεθεί έγκαιρα και να μην υπάρξει ο κίνδυνος μετακύλησης του κόστους στους δήμους της περιφέρειας;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Leave a Reply