Ρύπανση ρέματος κοντά στον Ιππόδρομο Μαρκόπουλου

 23/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ.  Υπουργό : ΠΕΧΩΔΕ 

 

Θέμα : Ρύπανση ρέματος κοντά στον Ιππόδρομο Μαρκόπουλου 

 

  Οι εγκαταστάσεις του Ιπποδρόμου και του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου  ( Ο.Ι.Κ. ), 

 στο Μαρκόπουλο Ν. Αττικής ,κατασκευάστηκαν εντός των λεκανών απορροής των ρεμάτων Αγ.Γεωργίου και Μαλέξη , χωρίς ταυτόχρονα να κατασκευαστούν τα απαραίτητα έργα διευθέτησης των ρεμάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής . Το έργο απέκοψε τη φυσική ροή των υδάτων ενώ επιφόρτισε με συγκεντρωμένη παροχή , από τους αγωγούς απαγωγής των ομβρίων υδάτων της περιοχής του έργου , τα  παραπάνω ρέματα  , τα οποία δεν έχουν φυσική δίοδο στη θάλασσα . Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την υλοποίηση μεγάλης εμβέλειας τεχνικών έργων στην Ανατολική Αττική  (π.χ. Αττική Οδός, Αεροδρόμιο Σπάτων κ.λ.π.) έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή επιφόρτιση της περιοχής , με πλημμυρικά φαινόμενα , τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν  άμεσα  με την κατασκευή  αντιπλημμυρικών έργων . 

    Συγχρόνως οι εγκαταστάσεις του Ιπποδρόμου και του Ο.Ι.Κ λειτουργούν κατά παράβαση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων όσον αφορά στη διαχείριση της στρωμνής (κοπριάς ) αλόγων. Παράλληλα  δεν τηρούνται σαφείς και ασφαλείς διαδικασίες διαχείρισης , σταθεροποίησης και διάθεσης της  ιλύος  που προέρχεται από τον βιολογικό καθαρισμό επεξεργασίας λυμάτων  , αφού δεν γίνεται δειγματοληψία της λάσπης για βαρέα μέταλλα , ούτε έχει συνταχθεί και εγκριθεί σχετική μελέτη για τη συλλογή , προσωρινή αποθήκευση , αδρανοποίηση και διάθεση αυτής .

   Η εσφαλμένη χωροθέτηση του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου σε συνάρτηση με τα παραπάνω προβλήματα θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και την περιουσία των όμορων ιδιοκτητών απαιτώντας από την πολιτεία άμεσες ενέργειες .

 

Ερωτάται ο Υπουργός: 

     

Υπάρχουν Οριστικές Μελέτες ή Έργα υπό δημοπράτηση για την άμεση κατασκευή των έργων διευθέτησης των ρεμάτων της περιοχής  ;

      

Για ποιους λόγους δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα η διαδικασία διάθεσης και διαχείρισης  της ιλύος που προέρχεται από τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού επεξεργασίας λυμάτων ;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Leave a Reply