Επιτέλους αξιοποίηση των νερών της Ψυττάλειας

Μιχάλης Παπαγιαννάκης
Βουλευτής Β’ Αθηνών                                                                                                                                                                24/10/2008
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ.  Υπουργό : ΠΕΧΩΔΕ

Θέμα :  Επιτέλους αξιοποίηση των νερών της Ψυττάλειας

Έστω και καθυστερημένα από πλευράς Πολιτείας με την Μελέτη αξιοποίησης τμήματος των  νερών του δευτεροβάθμιου καθαρισμού των λυμάτων της Ψυττάλειας γίνεται το πρώτο βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Η θεώρηση του ανακυκλωμένου νερού ως υδατικού πόρου στο  Λεκανοπέδιο είναι πλέον μονόδρομος χωρίς επιστροφή.
Τα βασικά προβλήματα που συνδέονται με τη χρήση του ανακυκλωμένου νερού για άρδευση, όπως είναι η αλατότητα, τα θρεπτικά συστατικά και οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και ρύπανση του περιβάλλοντος μπορούν ν’ αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με ορθή και συνετή διαχείριση. Όμως οι προδιαγραφές ποιότητας χρήσης του ανακυκλωμένου νερού  δεν έχουν καθοριστεί για τη χώρα μας, παρά το γεγονός ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχουν τέτοιες, τόσο από την Ευρωπαϊκή  Ένωση όσο και από την  Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.
Προωθώντας την μελέτη / κατασκευή Έργων Υποδομής  δικτύων  ανακυκλώμενου νερού, προσθέτουμε μια σταθερή πηγή κατάλληλου νερού για άρδευση το οποίο μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στον περιορισμό  του υδατικού ελλείμματος. H αξιοποίηση του ανακυκλωμένου νερού για άρδευση, σύμφωνα με τις υδατικές ανάγκες των φυτών, αποτελεί την πιο ενδεδειγμένη και περιβαλλοντικά φιλική μέθοδο χρήσης του.  Τα ανακυκλώμενα νερά μπορούν να  χαρακτηριστούν σαν ένα είδος συνδυασμένης άρδευσης/λίπανσης.
Το οικονομικό όφελος συνολικά για τη χώρα από μια τέτοια προσέγγιση θα είναι μεγάλο, γιατί με αυτό τον τρόπο μπορούμε ακόμη και να  επεκτείνουμε την αρδευόμενη γεωργία, να εξοικονομήσουμε νερό από τη γεωργία για άλλους τομείς της οικονομίας   και να πετύχουμε παραγωγές πολύ υψηλότερες εκείνων που επιτυγχάνονται με τα συνηθισμένα νερά άρδευσης(Κρήτη άρδευση ελαιώνων – Θεσσαλικός κάμπος σιτηρά-).

Ερωτάται ο Υπουργός:
- Υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις για την ποιότητα των νερών των επεξεργασμένων λυμάτων των Βιολογικών Καθαρισμών σε ότι αφορά την χρήση τους για άρδευση;

- Έχει υπολογισθεί στο σύνολο της Επικράτειας ο παραγόμενος όγκος νερού από εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών για αρδευτική χρήση προκειμένου να ξεκινήσει  ένας σχεδιασμός δικτύων υποδομής;

Ο ερωτών βουλευτής

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Leave a Reply