Οκτώ μήνες μετά την τραγωδία στο Λούσιο

ΕΡΩΤΗΣΗ
12-02-2008
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
Πολιτισμού,
Τουριστικής Ανάπτυξης

Θέμα: Οκτώ μήνες μετά την τραγωδία στο Λούσιο

Οκτώ μήνες μετά το τραγικό ατύχημα στο Λούσιο περιμένουμε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στη φύση. Απουσιάζει η ειδική νομοθεσία που να ρυθμίζει τις δραστηριότητες των γραφείων που ασχολούνται με τα λεγόμενα extreme sports, έτσι ο καθένας μπορεί θεωρητικά να ανοίξει ένα τέτοιο.
Η ευθύνη ασφαλούς λειτουργίας δεν μπορεί να αναλαμβάνεται με μια δήλωση του Νόμου 105 και να υποκαθιστά το κενό νομικού ή θεσμικού πλαισίου.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
- Ποιο εκ των δύο υπουργείων είναι αρμόδιο για την λειτουργία τέτοιων επιχειρήσεων;

- Με ποιες θεσμικές πρωτοβουλίες και μέτρα θα διασφαλιστεί η ασφάλεια στην  ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού;

Ο ερωτών βουλευτής

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Leave a Reply